+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Asmens vardo ir pavardės keitimas Lietuvoje

Asmens vardo ir pavardės keitimas Lietuvoje

Asmens vardo ir pavardės keitimas Lietuvoje

Keisti vardą, pavardę turi teisę Lietuvos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai. Užsienio valstybės piliečio vardas, pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigose ar Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose jam įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose.

Prašymas keisti vardą, pavardę arba tautybę pateikiamas pareiškėjo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigai. Pakeisti vardą, pavardę, tautybę leidžiama asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus.

Nepilnamečio vaiko, kuriam yra suėję 3 mėnesiai, vardas gali būti keičiamas, jeigu turimas vardas neatitinka jo interesų. Pasirinktas nepilnamečio vaiko vardas turi atitikti jo lytį, neprieštarauti viešajai tvarkai, vaiko interesams ir gerai moralei. Nepilnamečio vaiko pavardė gali būti keičiama į vieno iš tėvų pavardę.

Pakeitus vardą, pavardę ar tautybę, išduodamas vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas ir atitinkamai pakeisti civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimai. Jeigu vardą, pavardę, tautybę keičia nepilnamečio vaiko tėvai arba vienas iš jų, jų pageidavimu įrašai apie tėvus atitinkamai keičiami nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įrašuose ir išduodami atitinkamai pakeisti nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimai.

Prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Civilinės metrikacijos skyrių, per konsulinę įstaigą ar atstovą.

Prašymas, kuriam Teisingumo ministerijos leidimas nėra reikalingas, turi būti išnagrinėtas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo įstaigoje dienos. Civilinės metrikacijos įstaigos vadovo sprendimu šis terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.

Prašymas, kai reikia gauti Teisingumo ministerijos leidimą keisti vardą ir (ar) pavardę, turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo įstaigoje dienos. Prireikus atkurti prarastą civilinės būklės akto įrašą arba gauti iš Lietuvos ar užsienio valstybių institucijų ar valstybės archyvo civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, pažymas, išvadas, civilinės metrikacijos įstaigos vadovo sprendimu šis terminas gali būti pratęstas iki 4 mėnesių.

 

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, ketinantis pakeisti vardą ir (ar) pavardę:

  1. Prašymas.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  3. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą, pavardę, tautybę.
  4. Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimai, kuriuose bus keičiamas vardas, pavardė ar tautybė.
  5. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymas pateikiamas per atstovą, įgaliotam asmeniui – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

 

MIGRATION LAW CENTER 

 

Prenumerata