+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Atstovybės, filialo steigimas Lietuvoje

Atstovybės, filialo steigimas Lietuvoje

Atstovybės, filialo steigimas Lietuvoje

Dalis verslininkų, norinčių pradėti verslą Lietuvoje, susimąsto, ar jiems steigti įmonę ar užsienio įmonės atstovybę, filialą Lietuvoje. Tiek vienas, tiek kitas atvejis turi privalumų ir trūkumų.

Įmonės steigimo procesas yra paprastesnis, pigesnis ir greitesnis, reikalaujantis mažesnio steigėjų pastangų įdėjimo ir dalyvavimo procese. Įmonės steigimui Lietuvoje pakanka steigėjo paso kopijos, užpildytų anketų bei įgaliojimo. Įmonės steigimo terminas iki 5-7 darbo dienų. Įmonės steigimo metu reikia įnešti įmonės įstatinį kapitalą į įmonės kaupiamąją sąskaitą banke, kuris šiuo metu Lietuvoje turi būti ne mažesnis kaip 2500 eurų (Uždarosios akcinės bendrovės atveju). Individualios įmonės ar Mažosios bendrijos atveju įstatinis kapitalas nėra formuojamas arba įnašų dydį nustato patys dalyviai. Įmonės pirkimo atveju įmonės įstatinis kapitalas jau būna suformuotas.

Atstovybės ar filialo steigimo procesas yra kur kas ilgesnis, jis trunka apie mėnesį, sudėtingesnis, nes reikia paruošti ir pateikti kompetentingiems asmenims žymiai daugiau dokumentų, pavyzdžiui, užsienio įmonės steigimo dokumentus, metinę finansinę atskaitomybę bei kt., kurie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Užsienio institucijų išduoti dokumentai turėtų būti įstatymų nustatyta tvarka legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille, jei Lietuvos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitais. Atstovybės, filialo steigimui kaip ir įmonės steigimui atvykti į Lietuvą nėra būtina. Įsteigti įmonę, filialą ar atstovybę galima įgaliojimo pagrindu. Nereiktų pamiršti ir atsakomybės bei turto klausimų. Už įmonės prievoles įmonė atsako savo turtu, nuosavybės teise įmonei priklausantis turtas yra imonės turtas. Tuo tarpu už atstovybės, filialo prievoles atsako užsienio įmonė, o nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas atstovybei ar filialui yra perduodamas užsienio įmonės.
Atstovybė, filialas nėra juridinis asmuo, tai yra juridinio asmens struktūrinis padalinys. Tačiau atstovybė ar filialas gali atstovauti juridinio asmens interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu.

Atstovybės, filialo steigimo etapai:
1. Užsienio įmonės dokumentų surinkimas, vertimas į lietuvių kalbą, legalizavimas arba tvirtinimas pažyma Apostille, jei Lietuvos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitais;
2. Steigimo dokumentų rengimas;
3. Steigimo dokumentų tvirtinimas pas Lietuvos notarą;
4. Atstovybės registravimas Lietuvos Juridinių asmenų registre;
5. Antspaudo gamyba.

Atstovybės, filialo steigimo išlaidos: 1320 Eurų.

Atstovybės, filialo steigimo terminas: iki 3-4 savaičių.

Atvykimas į Lietuvą: Atstovybės, filialo steigimui atvykti į Lietuvą nėra būtina.

Minimalios atstovybės, filialo išlaikymo išlaidos:
Mokesčiai nuo darbuotojo atlyginimo kas mėnesį - apie 150 Eurų, kai paskirtas atlyginimas yra minimalus (300 Eurų).
Minimalus vieno darbuotojo atlyginimas – 380 Eurų.
Biuro nuoma – nuo 100 Eurų per mėnesį/ Virtualus biuras – 200 Eurų per metus.
Buhalteris – 950 Eurų per metus arba 100 Eurų per mėnesį.

2014 metais Lietuvoje sugriežtinus užsieniečių imigracijos sąlygas, įmonės akcininkams, dalyviams pasidarė sudėtingiau gauti leidimą gyventi Lietuvoje, nes, norint atitikti naujiems įstatyminiams reikalavimams, prireikia daugiau investicijų bei laiko. Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. leidimas laikinai gyventi Lietuvoje gali būti išduotas įmonės akcininkui, jei jam priklausančios įmonės nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 28 000 Eurų, 14 000 Eurų sudaro užsieniečio investuotos lėšos, užsieniečiui priklausančių akcijų vertė sudaro be mažiau kaip 1/3 bendros akcijų vertės, įmonėje visą darbo laiką dirba Lietuvos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, kurių mėnesinis darbo užmokestis (viso personalo) - ne mažiau kaip 2 vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai Lietuvoje bei iki dokumentų pateikimo leidimui gyventi Lietuvoje gauti įmonė vykdė veiklą ne mažiau kaip 6 mėnesius.

Atstovybės ar filialo direktoriui ar darbuotojui leidimas laikinai gyventi Lietuvoje išduodamas tuo atveju, jei pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad asmens turimos dalykinės žinios ar aukšta profesinė kvalifikacija butinos atstovybės, filialo veiklai bei asmuo dirbo užsienio įmonėje ne mažiau kaip pastaruosius 1 metus. Šiuo atveju užsieniečio šeimos nariai imigruoja kartu. Leidimas gyventi užduodamas darbo atstovybėje laikotarpiui.
Užsienietis, siekdamas gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, kaip užsienio valstybės įmonės atstovybės, filialo darbuotojas, prie prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turėtų pridėti:
1. Paso kopiją;
2. Tarpininkavimo raštą;
3. Užsienio valstybės įmonės raštą, patvirtinantį, kad užsienietis dirbo užsienio valstybės įmonėje ne mažiau kaip 1 pastaruosius metus, o jo dalykinių žinių ir aukštos profesinės kvalifikacijos reikia Lietuvoje įsteigto filialo, atstovybės veiklai;
4. Dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų pragyvenimui;
5. Dokumentą dėl gyvenamosios vietos Lietuvoje;
6. Pažymą dėl neteistumo;
7. Sveikatos draudimą.

Dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje parengimo terminai: iki 5 - 10 darbo dienų.

Dokumentų parengimo kaina: 1100 Eurų.

Dokumentų pateikimo vieta: Lietuvos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienyje arba Migracijos tarnyba Lietuvoje.

Atvykimas į Lietuvą:
Jei dokumentai dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo bus pateikiami per Lietuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, atvykti į Lietuvą reikės 1 kartą – įforminti kortelės.
Jei dokumentai dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo bus pateikiami Migracijos tarnyboje Lietuvoje, atvykti į Lietuvą reikės 2 kartus – pateikiant dokumentus dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo ir įforminant kortelę, kai bu priimtas Migracijos departamento sprendimas išduoti Jums leidimą gyventi Lietuvoje.

Sprendimo priėmimo terminas – iki 2 – 4 mėnesių.

Prenumerata