+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Dokumentų paieška Lietuvos archyvuose

Dokumentų paieška Lietuvos archyvuose

Dokumentų paieška Lietuvos archyvuose

Tiek Lietuvos pilietybės įgijimo, tiek leidimo gyventi išdavimo byla dažnai prasideda nuo reikiamų dokumentų ir duomenų paieškos bei surinkimo. Šis procesas dažniausiai būna neatsiejamas nuo užklausų Lietuvos archyvams parengimo. Tai vienas iš pradinių ir svarbiausių etapų tiek Lietuvos pilietybės įgijimo (atkūrimas, suteikimas supaprastinta tvarka ir pan.), tiek leidimo gyventi asmeniui išdavimo (kai leidimo gyventi pagrindas: lietuvių kilmė arba asmuo turi teisę atkurti Lietuvos pilietybę) procese, nuo kurio priklauso tolimesnė bylos eiga ir jos sėkmė.

Priklausomai nuo aplinkybių, teikiamos užklausos Lietuvos archyvams gali būti skirtingos. Dažniausiai yra teikiamos šios užklausos Lietuvos archyvams: 
1. Dėl asmens gimimo Lietuvoje; 
2. Dėl asmens gyvenimo Lietuvoje; 
3. Dėl santuokos; 
4. Dėl Lietuvos pilietybės; 
5. Dėl trėmimo, įkalinimo; 
6. Dėl sušaudymo; 
7. Kitos specializuotos užklausos, priklausomai nuo bylos aplinkybių.

Formuojant užklausas būtina tinkamai nurodyti reikiamus ir esminius užklausos duomenis, nes nuo to priklauso duomenų paieškos sėkmė.

Mūsų teisininkai teikia pagalbą, rengiant, teikiant užklausas Lietuvos archyvams, vykdant būtinų, reikiamų duomenų, dokumentų paiešką.

Prenumerata