+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • ES piliečio šeimos susijungimas. ES piliečio šeimos narių užsieniečių teisė gyventi ES

ES piliečio šeimos susijungimas. ES piliečio šeimos narių užsieniečių teisė gyventi ES

ES piliečio šeimos susijungimas. ES piliečio šeimos narių užsieniečių teisė gyventi ES

Šeimos susijungimas yra vienas iš pagrindų ne ES piliečiui įgyti teisę gyventi ES. ES piliečių, gyvenančių, dirbančių, studijuojančių ar vykdančių bet kokią kitą veiklą kitoje ES valstybėje, šeimos nariai, kurie yra ne ES piliečiai, gali gauti leidimą gyventi ir laisvai judėti visoje ES be vizų.

ES piliečio šeimos nariais yra laikomi:
- sutuoktinis/registruotas partneris;
- ES piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, ar jo sutuoktinio/registruoto partnerio tiesioginiai palikuonys iki 21 metų;
- ES piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, ar jo sutuoktinio/registruoto partnerio išlaikomi tiesioginiai palikuonys;
- ES piliečio, turinčio teisę gyventi Lietuvoje, ar jo sutuoktinio/registruoto partnerio išlaikomi tėvai/seneliai.
- Šeimos nariu taip pat gali būti laikomas asmuo, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise:
- asmuo, kuris nėra ES valstybės narės piliečio šeimos narys, bet yra sugyventinis, su kuriuo ES valstybės narės pilietis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius;
- asmuo, kuris yra išlaikomas ES valstybės narės piliečio ar tvarko bendrą namų ūkį su ES valstybės narės piliečiu;
- asmuo, kuriam dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė ES valstybės narės piliečio priežiūra.

Norint gauti ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi kortelę, kuri gali būti išduodama 5 metams, užsienietis turi pateikti:
- galiojantį pasą;
- ES piliečio pažymą, kuri įrodytų ES piliečio gyvenimą Lietuvoje;
- šeiminių santykių buvimo įrodymą (pvz.: santuokos arba gimimo liudijimą);
- vaikų ir anūkų atveju reikės įrodymo, kad jiems mažiau kaip 21 metai arba kad jie yra išlaikomi ES piliečio;
- tėvų ir senelių atveju reikės įrodymo, kad jie yra išlaikomi;
- kitų šeimos narių atveju reikės įrodymo, kad jie yra išlaikomi arba kad esama rimtų sveikatos priežasčių, dėl kurių ES pilietis turi jais rūpintis asmeniškai;
- partnerių, su kuriais nesudaryta santuoka, atveju reikės ilgalaikio ar patvaraus ryšio įrodymo.
ES pilietybės neturintys šeimos nariai, planuojantys gyventi Lietuvoje, turės deklaruoti savo gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Tuo atveju, jei ES pilietis visą laiką gyvena tik savo valstybėje, ir nėra niekada pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise, jo šeimos nariams, kurie yra ne ES piliečiai, atvykstantiems gyventi pas jį, yra taikomos nacionalinės taisyklės. Šiuo atveju, Lietuvoje šeimos nariai turėtų kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo.

 

MIGRATION LAW CENTER 

 

Prenumerata