+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • ES piliečių ir jų šeimos narių teisės ir imigracijos galimybės

ES piliečių ir jų šeimos narių teisės ir imigracijos galimybės

ES piliečių ir jų šeimos narių teisės ir imigracijos galimybės

Visi Europos Sąjungos (ES) piliečiai gali naudotis ne tik nacionalinių šalių, bet ir ES teisėmis. Dažniausiai išskiriamos šios pagrindinės ES piliečių teisės: teisė į laisvą asmenų judėjimą, apsigyvenimą ir įsidarbinimą, mokymąsi ar net išėjimą į pensiją bet kurioje ES šalyje, taip pat teisę į kitų ES valstybių narių teikiamą konsulinę apsaugą.

Tapti ES piliečiu labiausiai vilioja – laisvo judėjimo teisė, suteikianti galimybę laisvai judėti ir gyventi ES be jokių kliūčių. Į laisvo judėjimo ES teisės sąvoką taip pat įeina laisvas darbuotojų judėjimas. ES piliečiai turi teisę:
- ieškoti darbo kitoje ES šalyje,
- joje dirbti be darbo leidimo,
- joje gyventi dėl darbo,
- joje pasilikti net jeigu nebedirba,
- būti vertinami taip pat kaip ir tos šalies piliečiai, kai ieško darbo, turėti tokias pačias darbo sąlygas ir visas kitas socialines bei mokesčių lengvatas.

ES teisės savo piliečiams suteikia galimybę pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis ES viduje. Taip pat, savo piliečiams visame pasaulyje užtikrina bendrą konsulinę apsaugą. Keliaujant ES nepriklausančioje valstybėje, kurioje nėra ES piliečio šalies diplomatinės atstovybės, pagalbos ir apsaugos galima kreiptis į bet kurią kitą ES šalies ambasadą arba konsulatą.

ES piliečiai gali atsivežti savo šeimos narius į Lietuvos Respubliką ir būti su jais iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Norint pasilikti ilgiau, ES pilietis turėtų kreiptis dėl ES piliečio pažymos, o ES piliečio šeimos nariai, pateikę dokumentus įrodančius šį faktą – dėl ES šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės.

ES garantuoja savo valstybių narių piliečiams laisvo judėjimo teisę, teisę dirbti, ir užtikrina, kad kievienas kitos ES šalies pilietis gautų visas socialines garantijas ir teises kaip ir tos šalies piliečiai. ES piliečių šeimos nariai, turintys kitoje valstybėje narėje išduotą ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, gali keliauti po ES valstybes be vizų ir naudotis visomis teisėmis kaip ir ES piliečiai.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata