+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Įdomesnių Lietuvos pilietybės bylų fabulos

Įdomesnių Lietuvos pilietybės bylų fabulos

Įdomesnių Lietuvos pilietybės bylų fabulos

Asmens močiutė buvo žydų tautybės, 1919 metais gimė Lietuvoje, turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940  06 15. Asmens močiutė išvyko iš Lietuvos 1938 metais dėl artėjančio Antrojo Pasaulinio karo nuojautos ir galinčios kilti su tuo susijusios grėsmės, antizemitizmo, sunkios padėties žydų tautybės žmonių Lietuvoje. Asmuo kreipėsi dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo, neatsisakant nuo turimos Slovėnijos  pilietybės. Lietuvos Migracijos departamentui išnagrinėjus pateiktus dokumentus, buvo priimatas teigiamas sprendimas atkurti asmeniui Lietuvos pilietybę, neatsisakant turimos pilietybės (Dviguba pilietybė). 

E. S. Lietuvos pilietybės atkūrimo byla

Asmens prosenelis gimė 1910 metais Lietuvoje. 1929 metais gavo Lietuvos pilietybę patvirtinantį pasą. Asmens proprosenelis, gimęs 1878 metais Lietuvoje, 1921 metais taip pat gavo Lietuvos pasą. Lietuvoje gyveno kartu su proprosenele, gimusia 1883 metais Lietuvoje, iki jų abiejų žūties 1941 metais. 1941 m. rugsėjo mėn., vadovaujant vokiečių karininkams, Krakių vls., Peštiniukų k. buvo sušaudyta 1500 žydų tautybės gyventojų. Asmens proproseneliai žuvo būtent minėto žydų masinio sušaudymo metu.
1930 metais asmens prosenelis išvyko iš Lietuvos į Argentiną, kadangi čia jautėsi nesaugus, atsižvelgdamas į šalyje susiklosčiusią situaciją, baiminosi dėl savo ateities bei dėl to, jog likęs Lietuvoje jis anksčiau ar vėliau gali būti nužudytas antisemitines idėjas palaikančių ir aktyviai šiuo klausimu veikiančių asmenų. Dėl savo tautybės (jis ir jo šeimos nariai buvo žydai) prosenelis jautė nuolatinį priešiškumą, išankstinį nusistatymą savo ir savo šeimos narių atžvilgiu.
Po išvykimo iš Lietuvos asmens prosenelis liko gyventi Argentinoje.
Asmens mama ir senelė gimė Argentinoje. Asmuo taip pat gimė Argentinoje. Visi jie buvo Argentinos piliečiai.
Įvertinęs bylos aplinkybes, Lietuvos Migracijos departamentas priėmė teigiamą sprendimą atkurti asmeniui Lietuvos pilietybę, neatsisakant turimos Argentinos pilietybės (Dviguba pilietybė).

Prenumerata