+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Įmonės Lietuvoje pardavimas

Įmonės Lietuvoje pardavimas

Populiariausios juridinių asmenų (įmonių) teisinės formos Lietuvoje, jų skirtumai.

Populiariausi, dažniausiai registruojami juridiniai asmenys (įmonės) Lietuvoje yra:

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB);
Individuali įmonė (IĮ);
Akcinė bendrovė (AB);
Kitos.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje galima steigti naujos teisinės formos juridinį asmenį – Mažąją bendriją (MB).

Šių juridinių asmenų palyginimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

Teisinė forma

Atsakomybė Dalyvių skaičius Minimalus įstatinio kapitalo dydis Valdymas 
UAB Ribota civilinė atsakomybė* 1-249 akcininkai 2500 eurų Direktorius, taip pat galėtų būti vykdomasis organas, kuris yra valdyba
Neribota civilinė atsakomybė** 1 savininkas nenustatomas IĮ savininkas taip pat yra bendrovės direktorius, nors kitas asmuo taip pat gali būti paskirtas šiai pozicijai 
AB Ribota civilinė atsakomybė* Akcininkų skaičius neribojamas 40 000 eurų Direktorius, taip pat galėtų būti vykdomasis organas, kuris yra valdyba
MB Ribota civilinė atsakomybė* 1-10 nariai nenustatomas (išmokų suma nustatoma MB narių)

Narių susirinkimas (turėtų būti paskirtas MB atstovas)

arba

Vienasmenis valdymo organas (direktorius)

* Ribota civilinė atsakomybė – reiškia, kad už juridinio asmens (įmonės) prievoles jos dalyviai (akcininkai, savininkai ar nariai) savo turtu neatsako.
** Neribota civilinė atsakomybė – reiškia, kad, jeigu juridinio asmens (įmonės) prievolėms įvykdyti nepakanka įmonės turimo turto, įmonės dalyvis (savininkas) už įmonės prievoles atsako savo turtu.

Įmonės steigimas. Etapai, išlaidos ir terminai.

Pagrindiniai įmonės steigimo etapai:
1. Įmonės pavadinimo pasirinkimas ir rezervavimas;
2. Steigimo dokumentų parengimas;
3. Įstatinio kapitalo suformavimas, kaupiamosios sąskaitos atidarymas banke (tuo atveju, jei būtina);
4. Steigimo dokumentų pateikimas notarui tvirtinti;
5. Notaro patvirtintų dokumentų pateikimas Juridinių asmenų registrui.

Tam tikrų formų įmones galima įsteigti ir internetu, jei steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą bei yra tenkinamos kitos būtinos įstatyme numatytos sąlygos.

Įmonės steigimo išlaidos: 750 eurų. 

Įmonės steigimo terminas: 5 – 10 darbo dienų.

Įmonės pirkimas. Etapai, išlaidos ir terminai.

Pagrindiniai įmonės pirkimo-pardavimo etapai:
1. Susitarimas. Įmonės pirkimo – pardavimo dokumentų parengimas;
2. Akcijų apmokėjimas;
3. Įmonės pirkimo – pardavimo dokumentų pasirašymas;
4. Įmonės pirkimo – pardavimo dokumentų įregistravimas Juridinių asmenų registre.

Įmonės pirkimo – pardavimo išlaidos: 750 eurų. 

Įmonės pirkimo-pardavimo terminas: 5 – 10 darbo dienų.

Mokesčiai ir minimalios įmonės išlaikymo išlaidos

Pagrindiniai mokesčiai Lietuvoje:

Mokesčiai, mokami kas mėnesį:
Mokesčiai, susiję su darbo užmokesčiu, sudaro apie 55% paskirtos algos. Minimalus darbo užmokestis Lietuvoje - 380 eurų.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - 21%. Mokama, jei įmonė yra PVM mokėtojas. Prievolė registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje kyla bendrovei, kai pajamos per 1 metus viršija 44 891 eurų.

Mokesčiai, mokami kas metus:
Pelno mokestis - 5% arba 15%. Pelno mokestį lygų 5% moka Lietuvos bendrovės, jei jos darbuotojų skaičius yra iki 10 žmonių, o pajamos per mokestinį laikotarpį (1 metai) yra iki 289 620 eurų.

Nekilnojamojo turto mokestis - 0,3% iki 1%.

Minimalios kasmėnesinės įmonės išlaikymo išlaidos:
1. Privalomi mokėti kasmėnesiniai mokesčiai (pateikti aukščiau esančioje lentelėje);
2. Darbuotojų darbo užmokesčiai;
3. Buhalteris – apie 100 Eurų arba 950 Eurų per metus (tuo atveju, jei reikia);
4. Biuro nuoma – pagal susitarimą (tuo atveju, jei reikia).

Ar užsieniečiams, norintiems įsteigti ar nupirkti įmonę Lietuvoje, taikomi kokie nors apribojimai?
Užsieniečiai, norintys įsteigti ar nupirkti įmonę Lietuvoje, turi tokias pat teises, kaip ir Lietuvos piliečiai, jiems netaikomi specifiniai apribojimai.

Ar būtinas steigėjo/pirkėjo tiesioginis dalyvavimas, steigiant ar perkant įmonę Lietuvoje, ar būtina steigėjui/pirkėjui atvykti į Lietuvą?
Įmonė gali būti įsteigta, o pakeitimai, susiję su įmonės pirkimo-pardavimo sandoriu, įregistruoti Juridinių asmenų registre atitinkamos formos įgaliojimo pagrindu, t. y. be tiesioginio steigėjo/pirkėjo dalyvavimo.
Užsieniečio, įsteigusio ar nusipirkusio įmonę Lietuvoje, teisė būti ir/ar gyventi Lietuvoje.
Užsienietis, turintis įmonę Lietuvoje, turi teisę atvykti į Lietuvą ir būti Lietuvoje vizos pagrindu, neviršydamas vizoje nustatyto būvimo šalyje laiko.
Užsieniečiui, teisėtai vykdančiam veiklą Lietuvoje ir kurio būvimas Lietuvoje yra būtinas , siekiant įmonės tikslų bei vykdant veiklą, gali būti išduodamas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje teisėtos veiklos vykdymo pagrindu.
Leidimas laikinai gyventi - tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvoje jame nurodytą laiką. Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, gali keliauti po visas Šengeno valstybes ir būti jose iki 3 mėnesių. Asmuo, išvykdamas iš Lietuvos ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą.
Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieneriems metams.

Parduodame Lietuvoje įsteigtas įmones, teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Klientas gali pasirinkti įmonę iš turimų įmonių sąrašo arba užsakyti įsteigti įmonę su pageidaujamu pavadinimu. Rengiame įmonės pirkimo - pardavimo dokumentus, įgyvendiname įmonės pardavimo procedūrą nuo pradžios iki pabaigos. Atstovaujame kliento interesams, teikiame teisines konsultacijas, kitą teisinę pagalbą.

Prenumerata