+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Įmonės Lietuvoje steigimas

Įmonės Lietuvoje steigimas

Įmonės steigimas vienas iš verslo pradžios etapų, reikalaujantis specialių žinių bei įgūdžių. Lietuvoje norintys pradėti savo verslą žmonės dažnai svarsto, kas geriau, ar steigti imonę, ar pirkti jau įsteigtą, ar investuoti į jau sukurtą ir veikiantį verslą. Visi paminėti atvejai yra tinkami, norint pradėti veiklą Lietuvoje, turintys savo privalumų ir trūkumų.

Naujos įmonės steigimas dažnai žmones traukia tuo, kad asmuo gali būti tikras, jog įmonė yra be skolų, be neigiamos istorijos, jai galima suteikti norimą pavadinimą, įregistruoti buveinę norimu adresu, apibrėžti veiklos sritis ir pan. Įmonės steigimo atveju asmeniui ne visuomet patogu formuoti įmonės įstatinį kapitalą, kuris šiuo metu pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus turetų būti ne mažesnis 2500 eurų (Uždarosios akcinės bendrovės atveju), o tam tikrais atvejais ir didesnis. Tuo tarpu jau įsteigtos imonės pirkimo atveju įstatinis kapitalas jau būna suformuotas, kas yra savotiškai patogu. Pavadinimas įmonei dažniausiai būna paskirtas, tačiau jį galima pakeisti arba įmonė gali būti įsteigta ir Jums parduota su Jūsų pageidaujamu pavadinimu. Pardavimui įsteigtos įmonės dažniausiai būna nevykdžiusios veiklos, todėl nereikėtų baimintis dėl jų veiklos istorijos.

Investavimas į veikiantį verslą Lietuvoje pasižymi patogumu, nes Jums nereikia rūpintis visko sukurimu nuo pradžių, galite nusipirkti dalį ar visą verslą, ar atitinkamą veiklą vykdančios įmonės akcijas ir tęsti jau įdirbiu, patirtimi, reikiamomis žiniomis, strategija bei kt. pasižyminčią veiklą. Šiuo atveju reikėtų gerai patikrinti įmonės/ verslo istoriją, finansinių įsiskolinimų būvimą ar nebūvimą, turimus įsipareigojimus, patalpų nuomos ir kitas sutartis bei kt.

Taigi, nuo ko reiktų pradėti, norint įsteigiti įmonę Lietuvoje? Pirmiausiai, Jūs turėtumėte apsispręsti dėl įmonės pavadinimo. Sugalvojus įmonės pavadinimą, jį reikėtų rezervuoti Lietuvos Juridinių asmenų registre. Po pavadinimo revervavimo, laikino įtraukimo į registrą pradedamas dokumentų rengimo etapas. Parengus būtinus įmonės steigimo dokumentus yra atidaroma įmonės kaupiamoji sąskaita viename iš Lietuvos bankų. Į kaupiamąją sąskaitą įnešamas įmonės įstatinis kapitalas (tuo atveju, jei pagal Lietuvos teisės aktus įstatinis kapitalas privalo būti suformuotas). Suformavus įmonės įstatinį kapitalą, gaunama banko pažyma apie tai. Steigiama įmonė privalo turėti buveinės, registracijos adresą. Pasirinkę įmonės buveinės adresą, turėtumėte gauti nekilnojamojo turto, kuriuo adresu bus įregistruota įmonė, savininko sutikimą. Fizinio asmens išduotas sutikimas turėtų būti notarinės formos, Juridinio asmens išduotas sutikimas – rašytinės formos, patvirtintas juridinio asmens antspaudu ir pasirašytas juridinio asmens atstovo. Šį sutikimą bei kitus dokumentus (įmonės steigimo aktą, įstatus, direktoriaus paskyrimo dokumentą, banko pažymą apie suformuotą įstatinį kapitalą bei kita) turėtumėte pateikti Lietuvos notarui tvirtinti. Notaro patvirtinti įmonės steigimo dokumentai yra teikiami Juridinių asmenų registrui. Sumokama įmonės įregistravimo rinkliava. Juridinių asmenų registras, įregistravęs įmonę, išduoda šį faktą patvirtinantį išrašą arba prieigos raktą prie elektroninės sistemos, prie kurios prisijungę šį išrašą galite atsispauzdinti. Po išrašo gavimo užsakomas įmonės antspaudas.

Įmonės pirkimo procedūra (Uždarosios akcinės bendrovės) dažniausiai prasideda nuo įmonės pasirinkimo iš pateikto parduodamų įmonių sąrašo. Išsirinkus norimą įmonę, pradedami rengti įmonės pardavimo dokumentai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įmonės (Uždarosios akcinės bendrovės) akcijų pirkimo-pardavimo dokumentai dažniausiai privalo būti patvirtinti Lietuvos notaro (tuo atveju, jei parduodama 25 procentai ar daugiau nei 25 procentai Uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba parduodamų akcijų kaina yra didesnė nei 14 500 Eurų). Vėliau duomenų pasikeitimas registruojamas Juridinių asmenų registre, akcininkų pasikeitimas elektroninėje sistemoje JADIS.

Lietuvoje veikiančio verslo pirkimo atveju, po verslo suradimo yra rengiami verslo pirkimo-pardavimo dokumentai. Dokumentų, jei nėra perduodamos įmonės akcijos, o tik perkamas verslas, notariškai tvirtinti nebūtina.

Įmonė gali būti įsteigta, nupirktos įmonės akcijos ar verslas įgaliojimo pagrindu. Į Lietuvą atvykti nėra būtina.

Dažnai klientams neduoda ramybės klausimas, kokią veiklą galės vykdyti mano įsteigta, nupirkta įmonė Lietuvoje. Pagal dabartinę praktiką Lietuvoje įmonė dažniausiai gali vykdyti bet kokią veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos teisės aktams ir jei tai numatyta jos įstatuose. Tam tikrų rūšių veiklų vykdymui būtinos licencijos ar specialūs leidimai.

Prenumerata