+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas

Lietuvių kilmės asmenims yra išduodamas lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas. Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas - tai dokumentas, patvirtinantis asmens lietuvišką kilmę, ir palengvinantis Lietuvos pilietybės įgijimo supaprastinta tvarka arba leidimo nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo procedurą. Tiek norėdamas įgyti Lietuvos pilietybę supaprastinta tvarka, tiek norėdamas gauti leidimą gyventi Lietuvoje tuo pagrindu, kad asmuo yra lietuvių kilmės, asmuo privalo įrodyti savo lietuvių kilmę. Turint šią kilmę patvirtinantį pažymėjimą, įrodinėjimo procesas ženkliai palengvėja ir Lietuvos pilietybės įgijimo ar leidimo gyventi Lietuvoje gavimo procesas vyksta greičiau.

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas išduodamas neribotam laikui, todėl jo teikiamais privalumais asmuo gali pasinaidoti ir po ilgesnio laiko.

Lietuvių kilmės asmuo yra asmuo, kuris laiko save lietuviu bei tai deklaruoja raštu ir kurio tėvai ir/ ar seneliai arba vienas iš jų buvo lietuvių tautybės.

Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo procese yra būtini dokumentai, kurie patvirtina, jog asmuo yra lietuvių kilmės, todėl procesą reikėtų pradėti nuo šių dokumentų surinkimo. Dokumentai, patvirtinantys asmens lietuvių kilmę, yra oficialūs dokumentai, kuriuose nurodyta, kad asmens tėvai arba seneliai, ar vienas iš tevų ar senelių buvo lietuviai (pasai, gimimo liudijimai, santuokos liudijimai bei kt.).

Be šių dokumentų, kreipiantis dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo, būtina pateikti ir kitus dokumentus. Dokumentų sąrašas pateikiamas žemiau.

Asmuo, kuris kreipiasi dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo, turėtų pateikti šiuos dokumentus: 
1. Prašymas, surašytas lietuvių kalba; 
2. Pasas; 
3. Dvi nuotraukos 40x60 mm; 
4. Lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai; 
5. Pareiškimas, kuriuo asmuo deklaruoja, kad laiko save lietuviu; 
6. Giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai; 
7. Vardo ir pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai, jei šie duomenys dokumentuose skiriasi.

Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, jei surašyti ne lietuvių kalba. Dokumentų kopijos patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienio valstybės išduoti dokumentai legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille. 
Dokumentus lietuvių kilmę patvirtinančiam pažymėjimui išduoti asmuo gali pateikti per diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje arba Migracijos departamente ar teritorinėje policijos įstaigoje Lietuvoje.

Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, dokumentų nagrinėjimo Migracijos departamente terminas yra 3 mėnesiai nuo dokumentų pateikimo dienos.

Lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą galima atsiimti šiose institucijose: Migracijos departamente, diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, teritorinėje policijos įstaigoje. Pažymėjimą galima atsiimti ir per atstovą, pateikus įgaliojimą.

Skaityti daugiau:

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas - pagrindas metinei daugkartinei Šengeno vizai išduoti (išduoda nemokamai)

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas ir jo išdavimas

Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas bei jo išdavimas

Teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas

Dviguba pilietybė
Lietuvos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka
Lietuvos pilietybės atkūrimas

Vaiko pilietybė
Vaikų dviguba pilietybė
Sutuoktinio (vyro, žmonos) pilietybė
Lietuvos pilietybė pagal kilmę
Lietuvos pilietybė, kai protėviai lietuviai. Lietuvos pilietybė lietuvių palikuoniams
Lietuvos pilietybė represuotiems iš Lietuvos. Dviguba pilietybė Lietuvoje
Lietuvos pilietybė. Lietuvos pilietybės atkūrimas, neatsisakant nuo turimos (Dviguba pilietybė)
Lietuvos pasas. Išdavimo tvarka ir terminai
Dvigubos pilietybės išsaugojimas, išvykus iš Lietuvos po 1990 03 11
Priesaika Lietuvos Respublikai
Lietuvos pilietybės atkūrimas ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Karinė tarnyba Lietuvoje
Lietuvos pilietybės atkūrimui būtina išlaikyti Lietuvos pilietybę 1940 06 15
Žydai (litvakai) bei kiti išeiviai, išvykę iš Lietuvos tarpukariu, taip pat jų palikuonys galės atkurti Lietuvos pilietybę, įgyti dvigubą pilietybę be biurokratinių kliūčių 

 

Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime. 

 

Prenumerata