+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvių kilmės asmenų ir asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, imigracija

Lietuvių kilmės asmenų ir asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, imigracija

Lietuvių kilmės asmenų ir asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, imigracija

Lietuvių kilmės asmenys ir asmenys, turintys teisę atkurti Lietuvos pilietybę, turi teisę ne tik į Lietuvos pilietybės suteikimą supaprastinta tvarka, Lietuvos pilietybės atkūrimą, lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo ar pažymėjimo, patvirtinančio asmens teisę atkurti Lietuvos pilietybę, išdavimą, bet ir teisę kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi ir leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo, Šengeno vizos suteikimo.

Lietuvių kilmės asmuo yra asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš jų buvo ar yra lietuviai (tautybė, etniškumas) ir kuris pats laiko save lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu. Asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos pilietybę, yra asmuo, kuris pats arba kurio tėvai, seneliai ar proseneliai ar vienas iš jų buvo Lietuvos piliečiai iki 1940 m. birželio 15 d.

Lietuvių kilmės asmenys turi teisę:

1. Kreiptis dėl Lietuvos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka;
2. Kreiptis dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo;
3. Kreiptis dėl leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo;
4. Kreiptis dėl Šengeno vizos atvykti į Lietuvą išdavimo.

Asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos pilietybę, turi teisę:

1. Atkurti Lietuvos pilietybę, atsisakant nuo turimos arba neatsisakant nuo turimos kitos valstybės pilietybės;
2. Kreiptis dėl pažymėjimo, patvirtinančio jo teisę atkurti Lietuvos pilietybę;
3. Kreiptis dėl leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo;
4. Kreiptis dėl Šengeno vizos atvykti į Lietuvą išdavimo.

Lietuvių kilmės asmuo ir asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos pilietybę, į Lietuvą gali atvykti su Šengeno viza ir būti Lietuvoje iki 3 mėnesių, taip pat keliauti Šengeno erdvėje ir būti kitose Šengeno valstybėse ne ilgiau 3 mėnesių. Jei asmuo ketina Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 mėnesius, jis turėtų kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo. Lietuvių kilmės asmenys ir asmenys, turintys teisę atkurti Lietuvos pilietybę, turi teisę kreiptis tiek dėl laikino, tiek dėl nuolatinio leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo. Tiek vienas, tiek kitas leidimas gyventi Lietuvoje išduodamas 5 metams. Skiriasi jų išdavimo tvarka ir reikiamų pateikti dokumentų sąrašas.

Lietuvių kilmę patvirtina dokumentai, kuriuose nurodyta, kad asmens tėvai ar seneliai arba vienas iš jų buvo ar yra lietuviai (gimimo liudijimas, kiti dokumentai).

Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. patvirtina šie dokumentai:

1. Lietuvos pasai, išduoti iki 1940 06 15;
2. Dokumentai, patvirtinantys asmens tarnybą Lietuvos armijoje ar valstybės tarnyboje;
3. Gimimo liudijimai ar kiti dokumentai, kuriuose nurodoma Lietuvos pilietybė;
4. Liudijimai, išduoti iki 1940 06 15 Lietuvoje, arba liudijimai, išduoti pagal dokumentus, išduotus iki 1940 06 15.

Jeigu aukščiau nurodytų dokumentų nėra, dokumentai dėl mokymosi, darbo, gyvenimo Lietuvoje iki 1940 06 15, kiti dokumentai.

Dokumentai dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo gali būti pateikti Lietuvos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje užsienyje arba Migracijos tarnyboje Lietuvoje. Migracijos departamento sprendimo dėl leidimo gyventi Lietuvoje asmeniui išdavimo terminas – iki 2-4 menesių.

Prenumerata