+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvos pasas. Išdavimo tvarka ir terminai

Lietuvos pasas. Išdavimo tvarka ir terminai

Lietuvos pasas. Išdavimo tvarka ir terminai

Lietuvos pasas – tai asmens dokumentas, patvirtinantis asmens Lietuvos pilietybę. Lietuvos pasas bei asmens tapatybės kortelė yra pagrindiniai dokumentai identifikuojantys asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, lytis, asmens kodas bei pilietybė. Kiekvienas asmens dokumentas turi unikalų numerį, pagal kurį galima atpažinti, jog dokumentas yra nepadirbtas ir išduotas atitinkamos institucijos. Lietuvos pase visi įrašai yra pateikiami lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis.

Kiekvienas asmuo, sulaukęs 16 metų, gyvenantis Lietuvoje, privalo kreiptis dėl Lietuvos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo. Asmens pageidavimu Lietuvos pasas arba asmens tapatybės kortelė gali būti išduodama ir asmeniui nesulaukusiam 16 metų. Tokiu atveju prašymą išduoti dokumentą turi pateikti nepilnamečio asmens vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų). Asmuo, kurio vardu yra paduodamas prašymas, jeigu yra vyresnis nei 1 metai, taip pat privalo dalyvauti pateikiant prašymą asmens tapatybės dokumentui išduoti. Asmenims iki 5 metų asmens tapatybę liudijantis dokumentas yra išduodamas ne ilgiau kaip 2 metams. Asmenims nuo 5 iki 16 metų asmens tapatybę liudijantis dokumentas yra išduodamas ne ilgiau kaip 5 metams. Asmenims nuo 16 iki 75 metų dokumentas yra išduodamas 10 metų, o nuo 75 metų asmens tapatybės dokumentas išduodamas 20 metų. Lietuvos pilietis, norėdamas gauti Lietuvos pasą arba asmens tapatybės kortelę, turi kreiptis į pasirinktą migracijos tarnybą, nepriklausomai nuo to, kur asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą.

Asmenys, Lietuvos piliečiai, gyvenantys kitose užsienio valstybėse, dėl asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo turi kreiptis į Lietuvos diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą. Kitu atveju reikėtų atvykti į Lietuvą ir dėl asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo kreiptis į migracijos tarnybą.

Lietuvos pilietis, kuris nori pasikeisti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, migracijos tarnyboje privalo pateikti keičiamą dokumentą. Po šios procedūros senas pasas ar asmens tapatybės kortelė yra grąžinami dokumentą norinčiam pasikeisti asmeniui.

Praradęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Lietuvos pilietis turėtų nedelsiant pranešti apie tai, užpildydamas nustatytos formos pranešimą, policijai, migracijos tarnybai ar Lietuvos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje, arba prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos. Kompetentinga institucija, gavusi nustatytos formos pranešimą dėl asmens tapatybę patvirtinančio dokumento praradimo, paskelbia šį dokumentą negaliojančiu.

Už Lietuvos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą yra sumokama valstybės nustatyta rinkliava. Rinkliava priklauso nuo termino, per kurį norima pasidaryti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Bendra tvarka dokumentas yra išduodamas per 1 mėnesį. Skubos tvarka – per 1 arba 5 darbo dienas. Lietuvos paso išdavimo rinkliava yra nuo 43-71 euro, asmens tapatybės kortelės – nuo 8,60 iki 19,60 euro.

 
MIGRATION LAW CENTER

 


Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime.

Prenumerata