+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Lietuvos pilietybės atkūrimas

Lietuvos pilietybės atkūrimas

Lietuvos pilietybės atkūrimas yra procesas, kurio metu asmuo įgyja Lietuvos pilietybę vienu iš Lietuvos pilietybės įgijimo būdų.

Lietuvos pilietybė gali būti atkurta asmeniui, kuris turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15. Taip pat asmenų, kurie turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15, palikuonims. Lietuvos pilietybė gali įgyti nurodytų asmenų palikuoniai iki ketvirtos giminystės linijos, t. y. vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.

Norint, kad Lietuvos pilietybė būtų atkurta, asmeniui gali tekti atsisakyti turimos kitos valstybės pilietybės arba neatsisakyti ir turėti dvi pilietybes (dvigubą pilietybę). Dviguba pilietybė Lietuvoje yra galima tam tikrais išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, jei asmuo pasitraukė, išvyko iš Lietuvos iki 1990 03 11 arba buvo ištremas iš Lietuvos ar yra tokio asmens palikuonis, santuokos, gimimo, įvaikinimo bei kitais atvejais. 

Lietuvos pilietybės atkūrimas, neatsisakant turimos pilietybės (Dviguba pilietybė)

Reikalavimas atsisakyti kitos valstybės pilietybės netaikomas asmeniui, kuris pagal Lietuvos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 2, 3 ar 4 punktą gali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis:

 1. yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę;
 2. yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos valstybės pilietybę;
 3. yra aukščiau nurodytų asmenų palikuonis.

 

Lietuvos pilietis ir kitos valstybės pilietis (Dviguba pilietybė) taip pat gali būti asmuo, kuris:

 1. Lietuvos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
 2. sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu įgijo tos valstybės pilietybę;
 3. yra asmuo, įvaikintas Lietuvos piliečių (piliečio), iki jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos pilietybę;
 4. yra asmuo – Lietuvos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 5. Lietuvos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 6. yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos  pilietybę arba kuriam Lietuvos  pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;
 7. Lietuvos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvoje;
 8. yra asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas.

Dokumentų parengimo Lietuvos pilietybės atkūrimui procesas pradedamas nuo reikiamų duomenų ir dokumentų surinkimo. Trūkstamų duomenų ir dokumentų paieškos atliekamos Lietuvos archyvuose, kitose valstybinėse institucijose bei paieškos šaltiniuose. Bendra tvarka paieška Lietuvos archyvuose dažniausiai trunka apie mėnesį, skubos tvarka paieška gali būti atlikta per 5 darbo dienas ar 10 darbo dienų.

Surinkus reikiamus dokumentus, ne lietuvių kalba surašyti dokumentai verčiami i lietuvių kalbą, dokumentų kopijos tvirtinamos notaro. Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille arba legalizuoti, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Dokumentai pateikiami Lietuvoje, atvykus į Migracijos departamentą, arba užsienyje Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

Asmuo turėtų pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą atkurti Lietuvos pilietybę, surašytą lietuvių kalba;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo iki 1940 06 15 turėjo Lietuvos pilietybę arba yra asmens, iki 1940 06 15 turėjusio Lietuvos pilietybę, palikuonis;
4. Vardo ar pavardės keitimą patvirtinančius dokumentus, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti;
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, išskyrus atvejus, kai asmuo gali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis;
6. Jei asmuo yra kitos valstybės pilietis, dokumentus, patvirtinančius, kad yra bent viena iš Lietuvos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų sąlygų.

Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, sprendimas dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo turėtų būti priimtas ne vėliau kaip per 6 menesius, praktikoje procesas gali užtrukti apie 9-12 mėnesių, tam tikrais atvejais ir ilgiau.

 

NEMOKAMA ANALIZĖ Jūsų galimybių įgyti Lietuvos pilietybę

MIGRATION LAW CENTER teisininkai atlieka nemokamą teisinę analizę Jūsų galimybių įgyti Lietuvos pilietybę. Išsamios analizės atlikimui reiktų, kad Jūs užpildytumėte ir išsiųstumėte mums anketą, kurią galite rasti paspaudę šią nuorodą – ANKETA.

Atlikus išsamią teisinę analizę Jūsų galimybių įgyti Lietuvos pilietybę, mūsų teisininkai pateiks Jums raštišką atsakymą (Analizės rezultatus) dėl Jūsų galimybių įgyti Lietuvos pilietybę bei tolimesnių reikalavimų ir procedūrų eigos.

Skaityti daugiau:

Dviguba pilietybė
Lietuvos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka
Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas
Teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas
Vaiko pilietybė
Vaikų dviguba pilietybė
Sutuoktinio (vyro, žmonos) pilietybė
Lietuvos pilietybė pagal kilmę
Lietuvos pilietybė, kai protėviai lietuviai. Lietuvos pilietybė lietuvių palikuoniams
Lietuvos pilietybė represuotiems iš Lietuvos. Dviguba pilietybė Lietuvoje
Lietuvos pilietybė. Lietuvos pilietybės atkūrimas, neatsisakant nuo turimos (Dviguba pilietybė)
Lietuvos pasas. Išdavimo tvarka ir terminai
Dvigubos pilietybės išsaugojimas, išvykus iš Lietuvos po 1990 03 11
Priesaika Lietuvos Respublikai
Lietuvos pilietybės atkūrimas ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Karinė tarnyba Lietuvoje
Lietuvos pilietybės atkūrimui būtina išlaikyti Lietuvos pilietybę 1940 06 15
Žydai (litvakai) bei kiti išeiviai, išvykę iš Lietuvos tarpukariu, taip pat jų palikuonys galės atkurti Lietuvos pilietybę, įgyti dvigubą pilietybę be biurokratinių kliūčių 

Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime. 

 

Prenumerata