+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Lietuvos pilietybės netekimas

Lietuvos pilietybės netekimas

Lietuvos teisės aktai numato atvejus, kada asmuo netenka Lietuvos pilietybės.

Asmuo Lietuvos pilietybės netenka:
1. Kai įgyja kitos valstybės pilietybę ir nėra aplinkybių, suteikiančių asmeniui teisę turėti dvi pilietybes;
2. Atsisakius Lietuvos pilietybės;
3. Įgijus Lietuvos pilietybę apgaulės būdu;
4. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių asmeniui Lietuvos pilietybė negalėjo būti suteikta, atkurta ar grąžinta; 
5. Jei nustatoma, kad sprendimas dėl Lietuvos pilietybės buvo priimtas, pažeidus teisės aktus;
6. Asmuo, būdamas Lietuvos ir kitos valstybės pilietis, sulaukęs 21 metų, neatsisakė vienos iš turimų pilietybių;
7. Jei asmuo, būdamas Lietuvos pilietis, tarnauja užsienio valstybės tarnyboje, negavęs Lietuvos Vyriausybės leidimo;
8. Lietuvos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais.

Asmuo, įgijęs kitos valstybės pilietybę, Lietuvos pilietybės netenka nuo tos dienos, kada asmuo įgijo užsienio valstybės pilietybę. Asmuo, Lietuvos pilietis, kuris įgijo kitos valstybės pilietybę, apie užsienio valstybės pilietybės įgijimą privalo pranešti raštu. Pranešimą apie kitos valstybės pilietybės įgijimą asmuo turi pateikti Migracijos departamentui, Migracijos tarnybai arba Lietuvos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje.

Pranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą surašomas lietuvių kalba. Prie pranešimo pridedami dokumentai tuti būti išversti į lietuvių kalbą, jei jie surašyti ne lietuvių kalba. Dokumentų kopijos patvirtintos notaro. Užsienio valstybių išduoti dokumentai legalizuoti arba patvirtinti Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Prie pranešimo dėl kitos valstybės pilietybės įgijimo asmuo turi pridėti:
1. Lietuvos piliečio paso kopiją;
2. Dokumentus, patvirtinančius kitos valstybės pilietybės įgijimą;
3. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo gali būti Lietuvos piliečiu ir kitos valstybės piliečiu (tik tuo atveju, jei yra aplinkybės, leidžiančios asmeniui pagal Lietuvos teisės aktus turėti dvigubą pilietybę).

Lietuvos teisės aktai numato atvejus, kada Lietuvos pilietis gali būti kartu ir užsienio valstybės pilietis:
1. Jei jis įgijo Lietuvos pilietybę gimimu;
2. Jei asmuo buvo ištremtas iš Lietuvos arba yra tokio asmens palikuonis;
3. Jeigu asmuo išvyko iš Lietuvos iki 1990 11 03 arba yra tokio asmens palikuonis;
4. Įvaikinimo atveju, jei asmeniui nėra sukakę 21 metai;
5. Jei sudarydamas santuoką su užsieniečiu asmuo automatiškai įgijo kitos valstybės pilietybę.

Asmens dokumentai dėl kitos valstybės pilietybės įgijimo Migracijos departamente turi būti išnagrinėti ir vidaus reikalų ministrui perduoti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dokumentų gavimo Migracijos departamente dienos.

 

Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime. 

 

Prenumerata