+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka

Lietuvos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka

Lietuvos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka

Lietuvos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka institutas yra taikomas lietuvių kilmės asmenis, suteikiantis jiems teisę įgyti Lietuvos pilietybę be natūralizacijos proceso taikymo. Asmuo gali kreiptis dėl Lietuvos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, jei jis yra lietuvių kilmės asmuo ir turi šį faktą patvirtinančius dokumentus. Vadovaujantis Lietuvos tesės aktų nuostatomis, lietuvių kilmės asmuo yra asmuo, kurio tėvai, seneliai ar vienas iš jų yra ar buvo lietuviai, kuris laiko save lietuviu ir tai deklaruoja rašytiniu pareiškimu. Lietuvos pilietybė supaprastinta tvarka gali būti suteikta lietuvių kilmės asmeniui, kuris neturėjo iki šiol Lietuvos pilietybės. Lietuvos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka atveju nuo turimos užsienio valstybės pilietybės asmuo turi atsisakyti.

Dokumentai dėl Lietuvos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka yra teikiami Lietuvos Prezidentui per Migracijos departamentą, Migracijos tarnybą ar Lietuvos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai;
4. Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis;
5. Pareiškimas dėl turimos kitos valstybės pilietybės atsisakymo, kai jam bus suteikta Lietuvos pilietybė;
6. Teistumo pažyma;
7. Vardo ar pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas, jeigu šie asmens duomenys buvo pakeisti.

Dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba surašyti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų kopijos turi būti patvitintos įstatymų nustatyta tvarka. Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille arba legalizuoti, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Pateikus prašymą dėl Lietuvos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, ne vėliau kaip per 3 mėnesius dokumentai bei jų priedai Migracijos departamento turi būti pateikti svarstyti Pilietybės reikalų komisijai. Lietuvos pilietybė yra suteikiama Lietuvos Prezidento dekretu. Lietuvos Prezidento dekretu suteikus asmeniui Lietuvos pilietybę, asmuo privalo prisiekti Lietuvai. Po priesaikos asmeniui atsiranda Lietuvos piliečio teisės ir pareigos.

 

NEMOKAMA ANALIZĖ Jūsų galimybių įgyti Lietuvos pilietybę

MIGRATION LAW CENTER teisininkai atlieka nemokamą teisinę analizę Jūsų galimybių įgyti Lietuvos pilietybę. Išsamios analizės atlikimui reiktų, kad Jūs užpildytumėte ir išsiųstumėte mums anketą, kurią galite rasti paspaudę šią nuorodą – ANKETA.

Atlikus išsamią teisinę analizę Jūsų galimybių įgyti Lietuvos pilietybę, mūsų teisininkai pateiks Jums raštišką atsakymą (Analizės rezultatus) dėl Jūsų galimybių įgyti Lietuvos pilietybę bei tolimesnių reikalavimų ir procedūrų eigos.

Skaityti daugiau: 

Dviguba pilietybė
Lietuvos pilietybės atkūrimas
Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas
Teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas
Vaiko pilietybė
Vaikų dviguba pilietybė
Sutuoktinio (vyro, žmonos) pilietybė
Lietuvos pilietybė pagal kilmę
Lietuvos pilietybė, kai protėviai lietuviai. Lietuvos pilietybė lietuvių palikuoniams
Lietuvos pilietybė represuotiems iš Lietuvos. Dviguba pilietybė Lietuvoje
Lietuvos pilietybė. Lietuvos pilietybės atkūrimas, neatsisakant nuo turimos (Dviguba pilietybė)
Lietuvos pasas. Išdavimo tvarka ir terminai
Dvigubos pilietybės išsaugojimas, išvykus iš Lietuvos po 1990 03 11
Priesaika Lietuvos Respublikai
Lietuvos pilietybės atkūrimas ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Karinė tarnyba Lietuvoje
Lietuvos pilietybės atkūrimui būtina išlaikyti Lietuvos pilietybę 1940 06 15
Žydai (litvakai) bei kiti išeiviai, išvykę iš Lietuvos tarpukariu, taip pat jų palikuonys galės atkurti Lietuvos pilietybę, įgyti dvigubą pilietybę be biurokratinių kliūčių 

 

Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime. 

Prenumerata