+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvos Respublikos pilietybės privalumai

Lietuvos Respublikos pilietybės privalumai

Lietuvos Respublikos pilietybės privalumai

Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimas asmeniui suteikia tam tikras teises, laisves ir garantijas, kurios nėra suteikiamos Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams arba suteikiamos siauresnės apimties. Taigi būti Lietuvos Respublikos piliečiu yra privalumas, nes:

- Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimas yra suprantamas kaip asmens nuolatinis teisinis ryšys su Lietuvos valstybe, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis. Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas teises, laisves ir pareigas, kurias nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

- Lietuvos valstybė savo piliečius gina ir globoja ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir už jos ribų.

- Lietuvos Respublikos pilietis negali būti išsiųstas iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

- Lietuvos Respublikos pilietis negali būti išduotas kitai valstybei, išskyrus tarptautinėse sutartyse numatytus atvejus.

- Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę laisvai išvykti iš Lietuvos teritorijos ir į ją sugrįžti.

- Lietuvos Respublikos piliečiai gali laisvai keliauti po Europos Sąjungos valstybes nares, jose apsigyventi ir dirbti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tų valstybių narių piliečiai.

- Lietuvos Respublikos piliečiai gali pasinaudoti vizų išdavimo lengvatomis keliaujant į valstybes, su kuriomis Lietuva yra sudariusi susitarimus dėl tokių lengvatų taikymo savo piliečiams (pavyzdžiui, keliaujant į Ukrainą, Baltarusiją, Rusiją).

- Lietuvos Respublikos piliečiai gali dalyvauti politiniame Lietuvos Respublikos gyvenime, t. y. turi rinkimų teisę Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, savivaldos rinkimuose bei rinkimuose į Europos Parlamentą.

- Lietuvos Respublikos piliečiai gali naudotis valstybine sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų teikiamomis paslaugomis bei kitomis įstatymuose numatytomis teisėmis.

 

MIGRATION LAW CENTER

Prenumerata