+ 370 6 1861886
info@migration.lt

Paslaugų kainos

LIETUVOS PILIETYBĖ

 
Analizė Jūsų galimybių įgyti Lietuvos pilietybę, raštiškų analizės rezultatų pateikimas NEMOKAMAI

Užklausų Lietuvos archyvams ir kitoms institucijoms rengimas, užklausų išsiuntimas, oficialių atsakymų, pažymų gavimas, pokalbiai telefonu, elekroninis susirašinėjimas su archyvo bei kitų institucijų tarnautojais, kliento bylos vykdytojais, kliento interesų atstovavimas, konsultacijos:

1 užklausa 
iki 3 užklausų 
3 – 5 užklausos
daugiau 5 užklausų

 

 

120 Eurų 
90 Eurų užklausa
80 Eurų užklausa
60 Eurų užklausa 

Lietuvos pilietybės atkūrimas, neatsisakant turimos pilietybės (Dviguba pilietybė)

Konsultacijos, reikiamų dokumentų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo lietuvių kalba parengimas, kliento interesų atstovavimas kompetetingose Lietuvos institucijose, dokumentų vertimo pas Lietuvos vertėjus organizavimas, dokumentų tvirtinimas pas notarą, dokumentų išsiuntimas paštu, pokalbiai telefonu, elektroninis susirašinėjimas su institucijų tarnautojais, kliento bylos vykdytojais, bylos kuravimas iki sprendimo priėmimo.

1850 Eurų
Lietuvos pilietybės atkūrimas, atsisakant turimos pilietybės 1750 Eurų
Lietuvos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka 1650 Eurų
Lietuvos pilietybės suteikimas natūralizacijos tvarka 1200 Eurų
Lietuvos pilietybės grąžinimas 1750 Eurų
Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas 1100 Eurų
Teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas 1200 Eurų
Lietuvos pilietybės atsisakymas 800  Eurų
   

IMIGRACIJOS PASLAUGOS

 

LEIDIMAS GYVENTI LIETUVOJE LIETUVIŲ KILMĖS ASMENIMS 

800 Eurų

LEIDIMAS GYVENTI LIETUVOJE ASMENIMS, TURINTIEMS TEISĘ ATKURTI LIETUVOS PILIETYBĘ

800 Eurų

LEIDIMAS GYVENTI LIETUVOJE. ŠEIMOS SUSIJUNGIMAS

800 - 1250 Eurų

LEIDIMAS GYVENTI LIETUVOJE. DARBO PROGRAMA: 

Leidimas dirbti 

Leidimas gyventi 

Nacionalinė D viza

Mėlynoji kortelė (BLUE CARD)

 

600 Eurų                       
800 - 1250 Eurų 

350 Eurų

900 Eurų

LEIDIMAS GYVENTI LIETUVOJE TEISĖTOS VEIKLOS VYKDYMO PAGRINDU

1300 - 1750 Eurų

LEIDIMAS GYVENTI LIETUVOJE STUDENTUI

600 - 1050 Eurų
ES piliečio pažyma 600 Eurų   
ES piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė 800 Eurų 
   

VERSLO PASLAUGOS

 
ĮMONĖS STEIGIMAS (Įstatinis kapitalas 2500 Eurų) 950 Eurų
ATSTOVYBĖS, FILIALO, DUKTERINĖS ĮMONĖS STEIGIMAS 1320 Eurų
ĮMONĖS PARDAVIMAS (Įstatinis kapitalas 2500 Eurų) 950 Eurų
Virtualus biuras  200 Eurų/ metus
Buhalteris 100 Eurų/ mėnesį arba 950 Eurų/ metus
   

KITOS PASLAUGOS

 
Papildomos teisinės paslaugos 90 Eurų 1 valanda
Nekilnojamojo turto atranka, paieška  250  Eurų  (iki 10 darbo valandų)
Darbuotojų paieška, atranka, įdarbinimas  200 Eurų vienas asmuo
Palyda, apžiūrint nekilnojamąjį turtą, įforminant nekilnojamojo turto sandorius, palyda banke, kitose institucijose 90  Eurų  1 valanda
Teisinės paslaugos 90 Eurų 1 valanda