+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2017 11 29 Patvirtinta nauja Lietuvos pilietybės dokumentų rengimo tvarka

2017 11 29 Patvirtinta nauja Lietuvos pilietybės dokumentų rengimo tvarka

2017 11 29 Patvirtinta nauja Lietuvos pilietybės dokumentų rengimo tvarka

2017 m. gruodžio 14 d. įsigaliojo Lietuvos Vyriausybės nutarimas, kuriuo suteikti įgaliojimai įgyvendinti Lietuvos pilietybės įstatymą:

  • Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
  • apskričių vyriausiesiems policijos komisariatams.

Patvirtintos prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo formos (galima jos ir nesilaikyti, tačiau prašyme turi būti nurodyta formoje nustatyta informacija); Papildyti asmenų prašymų dėl Lietuvos pilietybės teikimo būdai. Nuo šiol prašymai galės būt teikiami:

  • tiesiogiai atvykus į apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą ar
  • Migracijos departamentą, ar
  • Lietuvos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas,
  • per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, pasiuntinį,
  • registruotu paštu,
  • elektroniniais ryšiais.

Taip pat, nustatyta galimybė dokumentus dėl Lietuvos pilietybės pateikti į bet kurią Lietuvos Vyriausybės įgaliotą instituciją, siekiant užtikrinti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata