+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2018 05 11 Referendumas dėl dvigubos pilietybė. Pasiruošimas

2018 05 11 Referendumas dėl dvigubos pilietybė. Pasiruošimas

2018 05 11 Referendumas dėl dvigubos pilietybė. Pasiruošimas

Konstitucijoje įtvirtinta, kad niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis, išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, ir ši nuostata gali būti keičiama tik referendumu. Už dvigubos pilietybės įteisinimą daugiausiai pasisako išvykę iš Lietuvos po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metų kovo 11 dieną, kurie, išskyrus kai kurias išimtis, negali turėti dvigubos pilietybės. Anksčiau, Konstitucinis Teismas pasisakė kad dviguba pilietybė negali būti paplitęs reiškinys, ir jos įteisinimas įstatymu prieštarautų Konstitucijai.

Šiuo metu dėl dvigubos pilietybės įteisinimo, kuri leistų išlaikyti Lietuvos pilietybę gimimu, yra svarstomos dvi formuluotės.

Viena formuluotė skamba taip: gimimu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią. Kita suformuluota, kad 12 straipsnio 2 dalis būtų keičiama taip: išskyrus konstitucinio įstatymo numatytus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.

Seimo darbo grupė turi apsispręsti dėl formuluotės referendumui, kurį numatoma skelbti kartu su prezidento rinkimais 2019 metais, arba 2020 metų Seimo rinkimais. Kad būtų pakeistas Konstitucijos 12 straipsnis, reikia daugiau kaip pusės piliečių dalyvavimo, ir daugiau kaip pusės visų piliečių balsų ,,už‘‘.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė baiminasi, kad paskelbus referendumą jis gali ir neįvykti, ir siūlo rinktis vėlesnę jo datą. Politikai suinteresuoti kuo greičiau spręsti ir teigia, kad įmanoma surengti referendumą ir 2019 metais, tačiau reikia visuomenės informavimo kampanijos, kad visi Lietuvos piliečiai būtų gavę visą reikiamą informaciją.

 

 MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata