+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • A. B. dvigubos pilietybės išsaugojimo byla

A. B. dvigubos pilietybės išsaugojimo byla

Lietuvos pilietis išvyko į Izraelį 2009 metais. Lietuvos pilietis norėjo įgyti Izraelio pilietybę, bet neprarasti Letuvos pilietybės. Išsaugoti dvigubą pilietybę. Asmens tėvai ir seneliai buvo Lietuvos piliečiai. Seneliai buvo Lietuvos piliečiai iki 1940 06 15.
Asmeniui, Lietuvos piliečiui, įgijus kitos valstybės pilietybę, Lietuvos Migracijos departamentas turi būti informuotas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo užsienio valstybės pilietybės įgijimo. Po pranešimo dėl užsienio valstybės pilietybės įgijimo pateikimo Lietuvos Migracijos departamentui yra svarstomas klausimas dėl Lietuvos pilietybės netekimo. Lietuvos pilietybė gal būti išsaugota, jei yra nustatomos aplinkybės, leidžiančios asmeniui būti Lietuvos piliečiu ir kitos valstybės piliečiu (Lietuvos pilietybė iki 1940 06 15, išvykimo iš Lietuvos iki 19990 03 11 faktas, ištrėmimo faktas ar kitos aplinkybės).
Asmens senelis gimė 1924 metais ir iki 1944 metų gyveno Lietuvoje. Antrojo Pasaulinio Karo metu, 1944 metais asmens senelis buvo vokiečių išvežtas į Vokietiją priverstiniams darbams dirbti Vokietijos lageriuose. Lietuvos pilietybės įstatymas numato atvejus, kai asmuo gali būti Lietuvos piliečiu ir kartu turėti kitos valstybės pilietybę. Vadovaujantis Lietuvos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 2 bei 4 punktų nuostatomis, Lietuvos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jei jis yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos iki 1990 03 11 ir įgijęs kitos valstybės pilietybę, arba yra šio asmens palikuonis.
Išvežimas asmens senelio priverstiniams darbams buvo prilygintas ištrėmimo faktui ir Lietuvos Migracijos departamentas patvirtino, jog asmuo turi teisę turėti dvigubą pilietybę, būti Izraelio piliečiu ir Lietuvos piliečiu.

Prenumerata