+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • A. G. Lietuvos pilietybės atkūrimo tremtinio palikuoniui byla

A. G. Lietuvos pilietybės atkūrimo tremtinio palikuoniui byla

Asmens senelis gimė 1925 metais Lietuvoje, gyveno Lietuvoje. Buvo Lietuvos pilietis iki 1940 06 15.
1944 metais asmens senelis buvo suimtas, nuteistas ir ištremtas, prievarta iškeldintas iš Lietuvos į Uchtos miestą, Komijos ASSR dėl pasipriešinimo okupaciniams režimams, politinių motyvų. Senelis buvo nuteistas ir prievarta iškeldintas iš Lietuvos dėl to, kad vedė antisovietinę agitaciją, nukreiptą prieš tarnybą Raudonojoje armijoje, skatino šauktinius netarnauti Raudonojoje armijoje. Už tai asmens senelis buvo nubaustas pagal RSFSR BK 58-10 str. 2 d. laisvės atėmimu 5 metams bei teisių suvaržymu 3 metams, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje, Uchtos mieste, Komijos ASSR.
Asmuo gimė Rusijoje, vėliau emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Asmuo buvo Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis.
Asmuo kreipsi dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo, neatsisakant turimų pilietybių.
Įvertinęs bylos aplinkybes, Lietuvos Migracijos departamentas priėmė teigiamą sprendimą atkurti asmeniui Lietuvos pilietybę, neatsisakant turimų Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pilietybių.

 

Prenumerata