+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2021 01 26 Atvykti į Lietuvą nėra būtina, norint pateikti dokumentus dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo

Atvykti į Lietuvą nėra būtina, norint pateikti dokumentus dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo

Atvykti į Lietuvą nėra būtina, norint pateikti dokumentus dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo

Buvo pateiktas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymas Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos leisti atkurti lietuviams išeiviams bei lietuvių išeivių palikuonims Lietuvos Respublikos pilietybę tik tuo atveju, jeigu jie atvyks į Lietuvos Respubliką pateikti prašymų fiziškai. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija paneigė šį faktą, išleisdama pranešimą, kad tai buvo įsivėlusi klaida.

Pagal Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymą, atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę turi teisę asmenys, turėję Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. bei jų palikuonys. Tuo tarpu atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsisakant turimos užsienio valstybės pilietybės, turi teisę asmenys, turėję Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. ir ištremti iš okupuotos Lietuvos Respublikos ar išvykę iš dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijos iki 1990 m. kovo 11 d., bei tokių asmenų palikuonys.

Dėl padidėjusio prašymų atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę skaičiaus kai kuriuose pasaulio regionuose – Pietų Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, buvo nuspręsta paraginti užsienio lietuvius, norinčius atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, apsilankyti Lietuvos Respublikoje, susipažinti su jos istorija ir kultūra, kas galbūt paskatintų dalyvauti užsienio lietuvių bendruomenės veikloje.

Kilus lietuvių išeivių diskusijai bei nepasitenkinimui dėl tokios prievolės, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pateikė oficialų patikslinimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybę atkurti siekiančių asmenų dokumentų pateikimo, kuriame patvirtino, kad asmenims, norintiems atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę bei pateikti šiuo klausimu dokumentus Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijos, atvykti į Lietuvos Respubliką nebus būtina. Pažymėtina, kad tokia tvarka nėra numatyta ir atvykimas į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmeniškai pilietybės atkūrimo klausimu paliekamas būti ne prievolė, bet galimybė.

Pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos teikiamą informaciją, asmenys, kurie turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir siekia tai padaryti, galės ir toliau tai daryti, pasirinkdami patogesnį būdą - atvykti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą arba tiesiogiai į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos pasiūlymas buvo susijęs su naujos dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikimo procedūros įgyvendinimu. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija siūlo, kad asmuo prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės turės užpildyti lietuvių arba anglų kalba per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) ir prie jo pridėti prašymą pagrindžiančius dokumentus. Atvykti į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ir pateikti šių dokumentų originalus reikėtų tik gavus Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtinimą, kad per MIGRIS pateiktas prašymas ir jį pagrindžiantys dokumentai yra priimtini. Tokiu būdu būtų siekiama išvengti pakartotino vykimo į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl papildomų dokumentų teikimo.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata