+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Australijos, Japonijos, JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečių, kurie ketina dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla Lietuvoje, imigracija

Australijos, Japonijos, JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečių, kurie ketina dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla Lietuvoje, imigracija

Australijos, Japonijos, JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečių, kurie ketina dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla Lietuvoje, imigracija

Australijos, Japonijos, JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos ir Pietų Korėjos piliečiams taikomos supaprastintos imigracijos sąlygos, norint gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kurie ketina dirbti arba užsiimti teisėta veikla.

Minėtų šalių piliečiai, atvykstantys į Lietuvą darbo ar teisėtos veiklos pagrindu, nebūtinai turi atitikti bendrus trečiųjų šalių piliečiams keliamus reikalavimus.

Jeigu Australijos, Japonijos, JAV, Kanados, Naujosios Zelandijos ir Pietų Korėjos pilietis atvyksta dirbti į Lietuvos Respubliką, jam užtenka pasirašyti darbo sutartį arba gauti iš jį ketinančios įdarbinti įmonės įsipareigojimą įdarbinti. Šių šalių piliečiams nėra taikomas reikalavimas gauti užimtumo tarnybos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams.

Jeigu užsienietis yra Juridinių asmenų registre įregistruotos įmonės dalyvis ar vadovas ir atvyksta dirbti toje įmonėje - reikalaujamų dokumentų sąrašas taip pat yra trumpesnis. Jeigu nuo įmonės steigimo dienos nėra praėję vieneri metai, reikalinga pateikti dokumentus, kad įmonė vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, įmonės finansines ataskaitas, sudarytą darbo sutartį bei dokumentus, kad užsienietis yra įmonės dalyvis arba vadovas.

Šių šalių piliečiai taip pat gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu užsiima kita teisėta veikla, įskaitant individualią veiklą. Tokia veikla yra laikoma savarankiška veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Tai gali būti savarankiška, bet kokio pobūdžio komercinė veikla arba gamybinė veikla (išskyrus nekilnojamojo turto pardavimo ar nuomos veiklą), taip pat finansinių priemonių sandorius; savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, savarankiška sporto, atlikėjo veikla.

Kreipiantis dėl leidimo gyventi individualios veiklos pagrindu, reikalinga pateikti tai patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, verslo liudijimą ar dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis užsiima atlikėjo, sporto veikla ar planuoja dalyvauti savanoriškos veiklos programose ar vykdyti bendras su užsienio valstybėmis vyriausybines programas.

Pažymima, kad supaprastinti imigracijos reikalavimai taip pat taikomi minėtų šalių piliečiams, atvykstantiems dirbti arba užsiimti veikla pagal reglamentuojamą profesiją. Priklausomai nuo profesijos, užsienietis privalo turėti dokumentą, patvirtinantį, kad atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla.

Reglamentuojamos profesijos Lietuvoje – advokatas; akušeris; architektas; auklėtojas; bankroto administratorius; bendrosios praktikos slaugytojas; biomedicinos technologas; burnos higienistas; dantų technikas; dietistas; ergoterapeutas; gidas; gydytojo odontologo padėjėjas; išplėstinės praktikos slaugytojas; kineziterapeutas; logopedas; masažuotojas; medicinos gydytojas; mokyklos psichologas; mokytojas; odontologas; patentinis patikėtinis; privatus detektyvas; profesijos mokytojas; restauratorius; restruktūrizavimo administratorius; socialinis darbuotojas; socialinis pedagogas; specialusis pedagogas; statybos inžinierius; surdopedagogas; tiflopedagogas; turto arba verslo vertintojas; vaistininkas; vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas); veterinarijos felčeris; veterinarijos gydytojas.

Leidimas laikinai gyventi, kreipiantis minėtais pagrindais, šių šalių piliečiams gali būti išduodamas 3 metams. Jeigu darbo ar teisėtos veiklos laikotarpis numatomas trumpesnis - tai tam laikotarpiui ir papildomai dar 3 mėnesiams jam pasibaigus.

Šių šalių piliečių šeimos nariai gali kartu kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi ir atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką. Šeimos nariais yra laikomi: sutuoktinis ar registruotas partneris, nesusituokę ir nuo tėvų priklausomi nepilnamečiai vaikai arba pilnamečių vaikų ne mažiau nei 1 metus išlaikomi tėvai, kurie negali pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienyje, parama.

Dokumentai dėl leidimo laikinai gyventi pateikiami per MIGRIS sistemą ir atvykus rezervuoto vizito laiku į Migracijos departamento teritorinį skyrių.

Sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi priimamas per 3 mėnesius bendra tvarka arba per 45 kalendorines dienas, pasirinkus nagrinėjimą skubos tvarka, po dokumentų pateikimo Migracijos departamento teritoriniame skyriuje.

 

 

Prenumerata