+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2019 06 03 Dokumentų teikimas per elektroninę Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS). Migracijos teisės teisininkų teisinė pagalba.

2019 06 03 Dokumentų teikimas per elektroninę Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS). Migracijos teisės teisininkų teisinė pagalba.

2019 06 03 Dokumentų teikimas per elektroninę Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS). Migracijos teisės teisininkų teisinė pagalba.

Lietuvoje pradės veikti Lietuvos migracijos informacinė sistema MIGRIS. Šios sistemos pagalba bus siekiama supaprastinti ir pagreitinti prašymų ir dokumentų teikimo procesą bei jų nagrinėjimą.

Trečiųjų šalių piliečių ir ES piliečių prašymai dėl žemiau išvardintų dokumentų Migracijos departamentui bus teikiami tik elektroniniu būdu per MIGRIS informacinę sistemą:

 - Trečiųjų šalių piliečių prašymai išduoti/ pakeisti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje;

- Europos Sąjungos piliečių prašymai išduoti/ pakeisti teisės laikinai arba nuolat gyventi pažymėjimą;

- Europos Sąjungos piliečių šeimos narių prašymai išduoti/ pakeisti Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę.

Fizinis arba juridinis asmuo, pateikdamas prašymą dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, privalės prisijungti prie Lietuvos migracijos informacinės sistemos MIGRIS adresu www.migracija.lt ir pateikti visus reikiamus dokumentus. Prašymo formas reikės pasirinkti pagal užsieniečio pilietybę ir atvykimo tikslą. Reikiamus dokumentus galės pateikti pats užsienietis arba jo įgaliotas atstovas, darbdavys, aukštoji mokykla ir kt.

Pirmą kartą teikiant prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvoje, užsienietis www.migracija.lt puslapyje privalės susikurti savo asmeninę paskyrą. Paskyrai susikurti bus naudojamas elektroninio pašto adresas, į kurį asmuo gaus slaptažodį ir turės iškarto jį pasikeisti, bei kiti privalomi duomenys.

Užsieniečiai, turintys teisę gyventi Lietuvoje ir čia suteiktą asmens kodą, prisijungti prie aukščiau nurodytos sistemos galės taip, kaip ir Lietuvos piliečiai – naudodamiesi el. parašu, el. bankininkyste ir kitomis galimybėmis. Šiomis, įprastomis autentifikavimo elektroninėje erdvėje atpažinties priemonėmis taip pat turės naudotis už užsienietį prašymą teikiantis fizinis ar juridinis Lietuvos Respublikos asmuo.

Prašymo teikimo el. būdu metu užsienietis turės rezervuotis atvykimo į Migracijos departamento teritorinį padalinį laiką, atvykti į Migracijos departamento teritorinį padalinį, nepriklausomai nuo deklaruojamos gyvenamosios vietos bei pateikti veido atvaizdo ir biometrinių duomenų. Sistema leis pasirinkti vizito Migracijos departamento teritoriniame padalinyje laiką 2 mėn. laikotarpyje. Nerezervavęs vizito laiko, asmuo negalės pateikti prašymo.

Atvykęs į vizitą Migracijos departamento teritoriniame padalinyje, asmuo be biometrinių duomenų taip pat turės pateikti el. būdu pateiktų dokumentų, kurie buvo pridėti prie prašymo, originalus. Specialistui patikrinus dokumentus, originalai bus grąžinami.

Valstybės rinkliavą už leidimo gyventi išdavimą užsienietis galės susimokėti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais ar banko kortele, atvykęs į Migracijos departamento teritorinį padalinį. Atskiro mokesčio už dokumentų įforminimą nebeliks.

Užsieniečiui atvykus pas specialistą, jis patikrins asmens pateiktus dokumentus su dokumentų kopijomis, pateiktomis el. būdu ir užregistruos prašymą. Nuo prašymo užregistravimo dienos bus pradedamas skaičiuoti jo nagrinėjimo terminas.

Per iki šiol galiotus prašymo nagrinėjimo terminus, prašymas bus ne tik išnagrinėjamas, bet ir pagaminamas dokumentas.

Priėmus teigiamą sprendimą, asmuo turės atvykti į Migracijos departamento teritorinį padalinį tik atsiimti pagaminto dokumento.

Jei Jums reikalinga migracijos teisės teisininkų teisinė pagalba, teikiant prašymus bei kitus dokumentus dėl leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo ar keitimo, Europos Sąjungos piliečio pažymėjimo ar Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo ar keitimo per Lietuvos migracijos informacinę sistemą MIGRIS, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: +370 6 1861886.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata