+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2015 12 22 Dvigubą pilietybę galės įgyti Lietuvai ypatingai nusipelnę asmenys (sportininkai, atlikėjai, aktoriai bei kiti)

2015 12 22 Dvigubą pilietybę galės įgyti Lietuvai ypatingai nusipelnę asmenys (sportininkai, atlikėjai, aktoriai bei kiti)

2015 12 22 Dvigubą pilietybę galės įgyti Lietuvai ypatingai nusipelnę asmenys (sportininkai, atlikėjai, aktoriai bei kiti)

Pagal iki šiol galiojusias teisės aktų nuostatas į sąrašą aplinkybių, kuomet asmuo gali būti Lietuvos piliečiu ir kitos valstybės piliečiu, nepateko atvejis, kai asmuo, ypatingai nusipelnęs Lietuvai, gali turėti dvigubą pilietybę.

Nuo šiol, Lietuvos Seimui pritarus Lietuvos pilietybės įstatymo pataisoms, Lietuvos pilietis, turintis ypatingus nuopelnus Lietuvai, galės įgyti užsienio valstybės pilietybę ir išsaugoti turimą Lietuvos pilietybę. Lietuvos pilietybės netekimo nuostatos, įgijus užsienio valstybės pilietybę, tokiam asmeniui nebus taikomos ir jis galės būti kelių valstybių piliečiu, turėti dvigubą pilietybę. Tokiu būdu buvo išplėstas aplinkybių, kai dviguba pilietybė Lietuvoje galima, sąrašas, papildant jį papildoma aplinkybe.

Šios naujos įstatymo pataisos ypač aktualios sportininkams, nusipelniusiems Lietuvai, kurie dėl gyvenimo užsienio valstybėje ar kitu pagrindu įgyja teisę į užsienio valstybės pilietybės įgijimą. Pagal iki šiol galiojusias teisės aktų nuostatas sportininkas, įgijęs užsienio valstybės pilietybę, Lietuvos pilietybės netektų, jei nebūtų nustatytos išimtinės aplinkybės, leidžiančios turėti dvigubą pilietybę. Pagal naujas teisės aktų nuostatas Lietuvos pilietis sportininkas, nusipelnęs Lietuvai, galės turėti dvigubą pilietybę. Aptariamos įstatymo pataisos aktualios taip pat ir kitiems Lietuvai nusipelniusiems asmenims, atlikėjams, aktoriams, medikams ar kitiems asmenims, turintiems ypatingus nuopelnus Lietuvai. Ypatingi nuopelnai Lietuvai yra asmens veikla, kuria jisai ypač reikšmingai prisideda prie Lietuvos valstybingumo stiprinimo, Lietuvos galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.

Įstatymo pataisos taip pat numato galimybę asmenims, turintiems ypatingus nuopelnus Lietuvai, ir netekusiems Lietuvos pilietybės, Lietuvos pilietybę susigrąžinti, neatsisakant turimos pilietybės, turėti dvigubą pilietybę.

 

MIGRATION LAW CENTER

Prenumerata