+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2018 10 31 Dviguba pilietybė įvaikintiems vaikams Lietuvoje

2018 10 31 Dviguba pilietybė įvaikintiems vaikams Lietuvoje

2018 10 31 Dviguba pilietybė įvaikintiems vaikams Lietuvoje

Lietuvos Seimas priėmė Lietuvos pilietybės įstatymo pataisas, kurios užtikrins Lietuvos pilietybės išsaugojimą įvaikintiems vaikams. Po šių Lietuvos pilietybės įstatymo pataisų priėmimo nebus taikomas reikalavimas įvaikintiems asmenims apsispręsti iki 21 metų amžiaus dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo. Vaikai, kurie dvigubą pilietybę įgijo dėl įvaikinimo, galės ją išsaugoti visą gyvenimą.

Iki šiol galiojusi Lietuvos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 6 ir 7 punktų redakcija įtvirtino, kad „Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jis yra įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio) iki tol, kol jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį. Taip pat, jei yra asmuo, kuriam nesukako 21 metai, jeigu jį, Lietuvos Respublikos pilietį, iki kol jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę.“

Remiantis iki šios galiojusiomis Lietuvos pilietybės įstatymo nuostatomis, įvaikintas asmuo turėjo apsispręsti, kurios valstybės pilietybę pasilikti, iki jam sukaks 21 metai.

2018 10 18 Lietuvos Seimo priimtos Lietuvos pilietybės įstatymo pataisos, kurios įsigalioja 2018 10 31, suteiks teisę įvaikintiems asmenims išlaikyti dvigubą pilietybę neribotą laiką.

Nauja Lietuvos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 6 ir 7 punktų redakcija įtvirtina, kad „Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis yra asmuo, įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio), iki jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį. Taip pat, jei yra asmuo - Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę.“

Įsigaliojus Lietuvos Seimo priimtoms Lietuvos pilietybės įstatymo pataisoms, bus suvienodintos šeimoje gimusių ir įvaikintų vaikų teisės dvigubos pilietybės atžvilgiu. Tiek vieni, tiek kiti vaikai galės išlaikyti dvigubą pilietybę visą savo gyvenimą, jiems nebus taikomas reikalavimas apsispręsti iki 21 metų amžiaus, kurios valstybės pilietybę pasilikti.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata