+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • ES piliečio šeimos nario teisė gyventi Lietuvoje

ES piliečio šeimos nario teisė gyventi Lietuvoje

ES piliečio šeimos nario teisė gyventi Lietuvoje

Asmenų, kurie yra laikomi ES valstybės narės piliečio šeimos nariais, sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties. ES valstybės narės piliečio šeimos nariu laikomas jo sutuoktinis ar asmuo, su kuriuo jis yra sudaręs registruotos partnerystės sutartį. ES valstybės narės piliečio šeimos nariais taip pat laikomi šio asmens tiesioginiai palikuonys, kuriems yra reikalingas išlaikymas ir kuriems nėra suėję daugiau kaip 21 metai (įskaitant ir sutuoktinio ar asmens, su kuriuo jis yra sudaręs registruotos partnerystės sutartį, tiesioginius palikuonis). ES valstybės narės piliečio šeimos nariais taip pat laikomi šio asmens, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo jis yra sudaręs registruotos partnerystės sutartį, tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai, kuriems yra reikalingas išlaikymas.

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato ES valstybės narės piliečio šeimos nariams teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, pasirenkant vieną iš dviejų būdų: atvykstant kartu su ES valstybės narės piliečiu arba atvykstant pas jį, kai ES valstybės narės pilietis jau gyvena Lietuvos Respublikoje. ES valstybės narės piliečio šeimos nariai, pateikę dokumentus, įrodančius šį faktą ir atitinkantys kitus keliamus reikalavimus, Šengeno vizos pagrindu gali atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje ne ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų. Viza atvykimui į Lietuvos Respubliką ES valstybės narės piliečio šeimos nariams nėra reikalinga tuo atveju, jeigu šis asmuo turi kitoje ES valstybėje narėje išduotą leidimo gyventi toje šalyje kortelę tuo pagrindu, kad jis yra ES valstybės narės piliečio šeimos narys.

Asmenys, kurie yra ES valstybės narės piliečio šeimos nariai ir kurie nori kartu su ES valstybės narės piliečiu atvykti į Lietuvos Respubliką (arba pas jį) ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui, privalo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti ES valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi Lietuvoje kortelę. Šis dokumentas yra išduodamas ir keičiamas 5 metams arba tokiam laikotarpiui, kurį Lietuvos Respublikoje numato gyventi ES valstybės narės pilietis, jeigu tas laikotarpis yra trumpesnis nei 5 metai. Pagrindiniai dokumentai, kuriuos ES valstybės narės piliečio šeimos nariai turi pateikti, norėdami gauti leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kortelę yra galiojantis kelionės dokumentas bei dokumentai, patvirtinantys kortelės išdavimo ar keitimo pagrindą. Taip pat, jeigu asmeniui netaikomas bevizis režimas, būtina pateikti teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą. Prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pridedamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille teisės aktų nustatyta tvarka. Toks reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma Apostille, išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

ES valstybės narės piliečio šeimos nariai įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje tais atvejais, kai 5 metus teisėtai gyveno Lietuvoje kartu su ES valstybės narės piliečiu arba kai asmenys yra šeimos nariai ES valstybės narės piliečio, kuris turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba yra lietuvių kilmės asmuo. ES valstybės narės piliečio šeimos nariai įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje ir tuo pagrindu, kai teisėtai šalyje pragyvena pastaruosius 5 metus.

Prašymas ir visi procedūrai atlikti reikalingi dokumentai pateikiami teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje atvykstantis į Lietuvos Respubliką ES valstybės narės piliečio šeimos narys ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą.

Prenumerata