+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Finansai ir mokesčiai

Finansai ir mokesčiai

Lietuvos Respublika įgyvendina verslui palankią mokesčių politiką, o visa Lietuvos Respublikos mokesčių sistema yra parengta, vadovaujantis ir laikantis Europos Sąjungos teisės aktų. Bėgant laikui, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos Respublikos mokesčių sistema keitėsi, t. y. mokesčių sistema buvo pertvarkoma taip, jog valstybė pritrauktų kuo daugiau užsienio investicijų ir jas remtų, taip pat stengiamasi plėsti darbo rinką.

Pagrindinis teisės aktas, kuriame yra išdėstyti bei reglamentuojami mokesčių principai Lietuvos Respublikoje, yra Mokesčių administravimo įstatymas, kuris ne tik nustato mokesčių administratoriaus bei mokesčių mokėtojų teises ir pareigas, bet taip pat reglamentuoja mokesčių apskaičiavimo tvarką.

Galima išskirti septynias pagrindinių mokesčių Lietuvos Respublikoje rūšis: pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, pridėtinės vertės mokestis, žemės mokestis, paveldimo turto mokestis, akcizai ir valstybės socialinio draudimo įmokos. Be šių mokesčių Lietuvos Respublikoje taip pat renkamas konsulinis mokestis, žyminis mokestis, valstybės rinkliava, loterijų ir azartinių lošimų mokestis, privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir kt.

Gyventojų pajamų mokestį moka kiekvienas pajamų gavęs ir (ar) pajamų uždirbęs Lietuvos Respublikos gyventojas. Lietuvos Respublikos gyventoju yra laikomas kiekvienas fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, taip pat asmuo, kurio ekonominių, socialinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje bei fiziniai asmenys, kurie per metus Lietuvos Respublikoje ištisai arba su pertraukomis išbūva ne mažiau nei 183 dienas. Pajamų mokestis yra skaičiuojamas nuo gyventojo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje arba užsienyje. Gyventojų pajamų mokesčio dydis sudaro 15 % ir yra mokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Pelno mokesčių Lietuvos Respublikoje yra apmokestinamas tiek Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, tiek užsienio juridiniai asmenys, kurių pelno šaltinis yra Lietuvos Respublikoje. Pelno mokesčio tarifas sudaro 15 %. Subjektai, kurie Lietuvos Respublikoje yra atleidžiami nuo pelno mokesčio mokėjimo, yra biudžetinės įstaigos, valstybė ir savivaldybės, valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir organizacijos bei tarnybos, taip pat Lietuvos Bankas bei Europos ekonominių interesų grupės.

Pridėtinės vertės mokestis – tai mokestis, kuris yra mokamas už prekių ir paslaugų teikimą ir kurį moka apmokestinamieji asmenys, įtraukti į Pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų registrą. Registracija į minėtą registrą yra privaloma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau gali būti ir savanoriška. Apmokestinamieji asmenys gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys. Lietuvos Respublikos apmokestinamajam asmeniui privaloma Lietuvos Respublikoje registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju tuo atveju, kai už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas per paskutiniuosius metus jo gautas atlygis yra daugiau nei 45 000 eurų arba Lietuvos Respublikoje iš kitų Europos Sąjungos valstybių įsigyja prekių, kurių bendra vertė yra daugiau nei 14 000 eurų per metus. Užsienio apmokestinamajam asmeniui privaloma Lietuvos Respublikoje registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtų tada, kai nuo pat ekonominės veiklos pradžios Lietuvos Respublikoje parduoda prekes arba teikia paslaugas, taip pat tada, kai iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos ar trečiąsias šalis tiekia prekes, arba Lietuvos Respublikoje vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų prekių vertė per metus yra didesnė nei 35 000 eurų bei tada, kai asmuo iš kitų Europos Sąjungos valstybių įsigyja prekes Lietuvos Respublikoje ir jų bendra vertė per metus viršija 14 000 eurų.

Pažymėtina, kad mokesčių sistemos klausimus reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numato tam tikrų išimčių bei papildomų sąlygų ar lengvatų, todėl kiekvienu atveju svarbu tai įvertinti ir atkreipti į tai ypatingą dėmesį.

Prenumerata