+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Imigracija darbo pagrindu

Imigracija darbo pagrindu

Užsienio valstybės pilietis, norėdamas dirbti ir šiuo pagrindu gyventi Lietuvoje, turėtų surasti Lietuvos įmonę, kuri sutiktų priimti jį į darbą. Užsienietis, norintis dirbti Lietuvoje, turi turėti atitinkamą kvalifikaciją eiti numatomas pareigas, šią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, taip pat tam tikrais atvejais ir dokumentus, patvirtinančius ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atitinkamoje srityje per pastaruosius 2 metus.

Būtinų dokumentų, suteikiančių asmeniui teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje, sąrašas priklauso nuo planuojamo dirbti darbo, užsieniečio kvalifikacijos, darbo užmokesčio bei kitų aplinkybių.

Kai užsienietis planuoja dirbti Lietuvoje, kaip kvalifikuotas specialistas, pagrindiniai dokumentai, kuriuos jis turi pateikti yra:

1. Dokumentai, patvirtinantys asmens kvalifikaciją (diplomai, mokslų, kursų baigimo pažymos, kita); 
2. Dokumentai, patvirtinantys ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį atitinkamoje srityje per pastaruosius 2 metus (darbo knygelės nuorašas, darbdavio pažyma).


Šiuo atveju užsieniečiui turėtų būti išduotas leidimas dirbti Lietuvoje arba Darbo biržos sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams. Prieš teikiant dokumentus Darbo biržai dėl nurodytų dokumentų išdavimo, Lietuvos įmonėje, planuojančioje įdarbinti užsienietį, turėtų būti skelbiama laisva darbo vieta, į kurią galėtų pretenduoti kiti asmenys (skelbimas turėtų galioti ne mažiau kaip 5 darbo dienas iki dokumentų Darbo biržai pateikimo dienos). Nepavykus rasti tinkamo kandidato, gali būti teikiami dokumentai Darbo biržai dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo arba dėl Darbo biržos sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams išdavimo. Gavus leidimą dirbti Lietuvoje, užsienietis gali kreiptis dėl nacionalinės vizos D išdavimo, kuri suteikia teisę užsienio valstybių piliečiams dirbti ir gyventi Lietuvoje iki 1 metų. Po 1 metų asmeniui gali būti išduotas leidimas gyventi Lietuvoje. Gavus Darbo biržos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams, užsienietis gali kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo. Sprendimo dėl nacionalinės vizos D priėmimo terminas – iki 15 dienų. Sprendimo dėl leidimo gyventi Lietuvoje priėmimo terminas – iki 2-4 mėnesių.

Jei užsienietis yra aukštos profesinės kvalifikacijos specialistas ir jo atlyginimas Lietuvoje bus ne mažesnis kaip 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutiniai paskelbti šalies ūkio darbuotojų vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai, pagrindiniai dokumentai, kuriuos užsienietis turėtų pateikti yra: aukštojo mokslo diplomas. Prieš kreipiantis į kompetentingas institucijas dėl dokumentų, suteikiančių užsieniečiui teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje išdavimo, aukštojo mokslo diplomas, išduotas užsienio valstybės mokslo įstaigos, turėtų būti pripažintas Lietuvoje. Darbo biržoje taip pat reiktų gauti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams. Prieš tai yra registruojama laisva darbo vieta Lietuvos įmonėje, planuojančioje įdarbinti užsienietį, ir atliekama darbuotojo paieška Lietuvoje. Neradus reikiamo darbuotojo, teikiami dokumentai Darbo biržai dėl aukščiau nurodyto sprendimo išdavimo. Gavus Darbo biržos sprendimą, kreipiamasi į kompetentingas institucijas dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo („Mėlynosios kortelės“ (BLUE CARD)) . 

Jei užsienietis yra aukštos profesinės kvalifikacijos specialistas, kurių trūksta Lietuvoje, arba jo atlyginimas Lietuvoje bus ne mažesnis kaip 3 Lietuvos statistikos departamento paskutiniai paskelbti šalies ūkio darbuotojų vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai, užsienietis turi teisę gauti „Mėlynąją kortelę“ (BLUE CARD) supaprastinta tvarka (nereikia kreiptis į Darbo biržą). Pagrindiniai dokumentai, kuriuos be kitų dokumentų užsienietis turėtų pateikti yra: aukštojo mokslo diplomas.

Prenumerata