+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Imigracija darbo pagrindu

Imigracija darbo pagrindu

Užsienio valstybės pilietis, norėdamas dirbti ir šiuo pagrindu gyventi Lietuvoje, turėtų surasti Lietuvos įmonę, kuri sutiktų priimti jį į darbą. Užsienietis, norintis dirbti Lietuvoje, turi turėti atitinkamą kvalifikaciją eiti numatomas pareigas, šią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, taip pat tam tikrais atvejais ir dokumentus, patvirtinančius ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atitinkamoje srityje per pastaruosius 3 metus.

Būtinų dokumentų, suteikiančių asmeniui teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje, sąrašas priklauso nuo planuojamo dirbti darbo, užsieniečio kvalifikacijos, darbo užmokesčio bei kitų aplinkybių.

Kai užsienietis planuoja dirbti Lietuvoje, kaip kvalifikuotas specialistas, pagrindiniai dokumentai, kuriuos jis turi pateikti yra:

1. Dokumentai, patvirtinantys asmens kvalifikaciją (diplomai, mokslų, kursų baigimo pažymos, kita);
2. Dokumentai, patvirtinantys darbo patirtį atitinkamoje srityje (darbo knygelės nuorašas, darbdavio pažyma).


Šiuo atveju užsieniečiui turėtų būti išduotas leidimas dirbti Lietuvoje. Prieš teikiant dokumentus Darbo biržai dėl nurodytų dokumentų išdavimo, Lietuvos įmonėje, planuojančioje įdarbinti užsienietį, turėtų būti skelbiama laisva darbo vieta, į kurią galėtų pretenduoti kiti asmenys (skelbimas turėtų galioti ne mažiau kaip 5 darbo dienas iki dokumentų Darbo biržai pateikimo dienos). Nepavykus rasti tinkamo kandidato, gali būti teikiami dokumentai Darbo biržai dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo. Gavus leidimą dirbti Lietuvoje, užsienietis gali kreiptis dėl nacionalinės vizos D išdavimo, kuri suteikia teisę užsienio valstybių piliečiams dirbti ir gyventi Lietuvoje iki 1 metų. Po 1 metų asmeniui gali būti išduotas leidimas gyventi Lietuvoje. Sprendimo dėl nacionalinės vizos D priėmimo terminas – iki 15 dienų. Sprendimo dėl leidimo gyventi Lietuvoje priėmimo terminas – iki 2-4 mėnesių.

Jei užsienietis yra aukštos profesinės kvalifikacijos specialistas, jis turėtų kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje (Mėlynosios kortelės išdavimo).

Prenumerata