+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Įmonių klasifikacijos

Įmonių klasifikacijos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais visos Lietuvoje steigiamos įmonės turi juridinio asmens statusą. Juridiniais asmenys pagal savo steigimo tikslus yra skirstomi į privačius ir viešuosius juridinius asmenis. Privačiųjų juridinių asmenų steigimo pagrindinis tikslas yra privačių interesų tenkinimas ir pelno siekimas. Tokiais juridiniais asmenimis pagal jų teisinę formą laikomos uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, individualios įmokės, ūkinės bendrijos ir kitos įmonės, kurių steigimo dokumentuose nurodytas pagrindinis tikslas – vykdant savo veiklą siekti pelno. Viešieji juridiniai asmenys steigiami su tikslu tenkinti viešąjį interesą. Tokio pobūdžio juridiniai asmenys yra valstybės ir savivaldybių įmonės ir įstaigos, taip pat viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir kt.

Įsteigti juridinį asmenį Lietuvos Respublikoje gali tiek Lietuvos Respublikos piliečiai, tiek užsieniečiai. Juridinio asmens steigimą sudaro šie etapai: steigimo sandorio sudarymas, įmonės pavadinimo pasirinkimas, kaupiamosios sąskaitos atidarymas banke (kaupiamoji sąskaita vėliau perdaroma į einamąją sąskaitą. Į kaupiamąją sąskaitą pervedamas įmonės įstatinis kapitalas), bendrovės steigimo dokumentų paruošimas ir pasirašymas, dokumentų tvirtinimas pas notarą, įmonės įregistravimas Juridinių asmenų registre ir banko sąskaitos atidarymas.

Lietuvos Respublikoje dažniausiai steigiamos uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės bei individualios įmonės. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurios įsteigimui nėra numatytas minimalus kapitalo dydis. Didžiausias šios rūšies juridinio asmens steigimo trūkumas yra tas, jog juridinio asmens savininko turtas nėra atsietas nuo juridinio asmens turto. Tai reiškia, jog nesėkmės atveju juridinio asmens kreditoriams savininkas atsako ne tik juridinio asmens turtu, bet ir savo turtu, t. y. kai juridinio asmens turto neužtenka įsipareigojimams įvykdyti, juridinio asmens savininkas juos vykdo iš savo asmeninio turto. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė - tai tokios juridinių asmenų rūšys, kurių steigimui įstatymų tvarka yra nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis, kuris yra padalytas į dalis – akcijas. Minimalus įstatinis kapitalas akcinei bendrovei įsteigti yra 40 000 eurų, o Uždarajai akcinei bendrovei – 2 500 eurų. Pabrėžtina, kad tiek akcinė bendrovė, tiek uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Tai reiškia, jog juridinis asmuo už savo įsipareigojimus kreditoriams atsako tik savo turtu (savininkų turtas yra atskirtas nuo juridinio asmens turto).

Lietuvos Respublikoje gali būti steigiami ne tik patys juridiniai asmenys, bet ir jų filialai bei atstovybės. Steigiant juridinio asmens filialą, Lietuvos Respublikos teisės aktai leidžia juridinio asmens filialui suteikti visas teises, kurias turi pagrindinis juridinis asmuo, tačiau ne daugiau nei jų turi jis pats. Steigiant juridinio asmens atstovybę, Lietuvos Respublikos teisės aktai atstovybei suteikia baigtinį jai suteikiamų pagrindinio juridinio asmens teisių sąrašą: atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, taip pat atitinkamomis sąlygomis vykdyti importo ir eksporto operacijas.

Prenumerata