+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Leidimas dirbti

Leidimas dirbti

Užsienietis, norinti teisėtai dirbti Lietuvoje, turi gauti leidimą dirbti ir nacionalinę vizą D.

Užsienietis, norintis dirbti Lietuvoje, pirmiausiai turėtų surasti darbdavį – Lietuvos įmonę, kuri norėtų jį įdarbinti. Suradus darbdavį, kreipiamasi dėl leidimo dirbti Lietuvoje ir nacionalinės vizos D užsieniečiui išdavimo.

Prieš teikiant dokumentus dėl leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo, Lietuvos darbo biržoje turi būti užregistruojama laisva darbo vieta Lietuvos įmonėje. Laisva darbo vieta registruojama ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas iki dokumentų dėl leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo pateikimo. Per šį laikotarpį į laisvą darbo vietą gali pretenduoti Lietuvos piliečiai ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, atitinkantys darbdavio keliamus reikalavimus. Jei per šį laikotarpį į laisvą darbo vietą darbdavys – Lietuvos įmonė neranda tinkamo kandidato, galima teikti dokumentus dėl leidimo dirbti Lietuvoje užsieniečiui išdavimo.

Pagrindiniai reikalavimai keliami užsieniečiui, norinčiam dirbti Lietuvoje:

Užsienietis, norintis dirbti Lietuvoje, turi turėti kvalifikaciją atitinkamoje srityje, šią kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (kursų, seminarų, praktikos baigimo pažymėjimai, sertifikatai, atestatai bei kt.);
Užsienietis turi turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą per pastaruosius 2 metus atitinkamoje srityje bei tai patvirtinančius dokumentus.

Dokumentų dėl leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo pateikimo vieta – teritorinė darbo birža.

Norint įdarbinant užsienietį pagal darbo sutartį, užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai: 

  1. Prašymas; 
  1. Paso kopija; 
  1. Darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbdavio rašte turi būti užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos; 

Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ir kitą) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbo knygelę, pažymą iš buvusios darbovietės). 

  1. Įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui; 
  1. Mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą už leidimo dirbti išdavimą.

Užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

 Leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo terminas – iki 7 darbo dienų.

Gavus leidimą dirbti Lietuvoje, turi būti teikiami dokumentai dėl nacionalinės vizos D išdavimo.

Dokumentų dėl nacionalinės vizos D išdavimo pateikimo vieta – Lietuvos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienyje.

Nacionalinės vizos D išdavimo terminas – iki 15 dienų. 

 

Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ naujos pataisos dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, atvykstantiems dirbti pagal darbo sutartį ne aukštos kvalifikacijos darbus.

Užsieniečiams, nebereikės pateikti dokumentų, įrodančių jų kvalifikaciją bei darbo patirtį per paskutinius dvejus metus. Pareiga pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus išlieka tik aukštos kvalifikacijos užsieniečiams, kurie kreipiasi dėl ES mėlynosios kortelės.

Jeigu užsieniečio profesija yra įtraukta į trūkstamų profesijų sąrašą Lietuvoje, tai užsienietis arba jo darbdavys kartu su prašymu išduoti leidimą gyventi, turi papildomai pateikti:

- Darbdavio tarpininkavimo raštą su nurodyta užsieniečio turima kvalifikacija, informaciją apie užsieniečio dabartinę ir buvusias darbovietes, darbo pareigas bei laikotarpį jose, kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus. Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus. Taip pat darbdavys turi pateikti įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

Arba:

- aukščiau aprašytą darbdavio tarpininkavimo raštą ir ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą darbo sutartį.

 

 

Prenumerata