+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Leidimas dirbti

Leidimas dirbti

Užsienietis, norinti teisėtai dirbti Lietuvoje, turi gauti leidimą dirbti ir nacionalinę vizą D.

Užsienietis, norintis dirbti Lietuvoje, pirmiausiai turėtų surasti darbdavį – Lietuvos įmonę, kuri norėtų jį įdarbinti. Suradus darbdavį, kreipiamasi dėl leidimo dirbti Lietuvoje ir nacionalinės vizos D užsieniečiui išdavimo.

Prieš teikiant dokumentus dėl leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo, Lietuvos darbo biržoje turi būti užregistruojama laisva darbo vieta Lietuvos įmonėje. Laisva darbo vieta registruojama ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas iki dokumentų dėl leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo pateikimo. Per šį laikotarpį į laisvą darbo vietą gali pretenduoti Lietuvos piliečiai ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, atitinkantys darbdavio keliamus reikalavimus. Jei per šį laikotarpį į laisvą darbo vietą darbdavys – Lietuvos įmonė neranda tinkamo kandidato, galima teikti dokumentus dėl leidimo dirbti Lietuvoje užsieniečiui išdavimo.

Darbdavys galės įdarbinti užsienietį, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  • užsienietis turi kvalifikaciją, susijusią su atliktinu darbu, arba
  • užsienietis turi 1 metų darbo patirtį įgytą per paskutinius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu, arba
  • užsieniečiui numatoma mokėti mėnesinį darbo užmokestį ne mažiau kaip paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis).

Dokumentų dėl leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo pateikimo vieta – teritorinė darbo birža.

Norint įdarbinant užsienietį pagal darbo sutartį, užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai: 

  1. Prašymas; 
  1. Paso kopija; 
  1. Darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius 3 metus; 

Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ir kitą) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius 3 metus (darbo knygelę, pažymą iš buvusios darbovietės). 

  1. Įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ir darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui; 
  1. Mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą už leidimo dirbti išdavimą.

Užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

 Leidimo dirbti Lietuvoje išdavimo terminas – iki 7 darbo dienų.

Gavus leidimą dirbti Lietuvoje, turi būti teikiami dokumentai dėl nacionalinės vizos D išdavimo.

Dokumentų dėl nacionalinės vizos D išdavimo pateikimo vieta – Lietuvos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienyje.

Nacionalinės vizos D išdavimo terminas – iki 15 dienų. 

 

 

 

 

Prenumerata