+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Leidimas gyventi lietuvių kilmės asmenims

Leidimas gyventi lietuvių kilmės asmenims

Leidimas gyventi lietuvių kilmės asmenims

Lietuvių kilmė arba teisės atkurti Lietuvos pilietybę išsaugojimas yra pagrindas gauti leidimą gyventi Lietuvoje. Lietuvių kilmės asmeniui arba užsieniečiui, turinčiam teisę atkurti Lietuvos pilietybę, išduodamas leidimas gyventi Lietuvoje gali būti laikinas ir nuolatinis. Laikinas leidimas gyventi Lietuvoje išduodamas 5 metams. Nuolatinis leidimas gyventi Lietuvoje yra išduodamas taip pat 5 metams. Skiriasi šių leidimų gavimo tvarka ir reikiamų pateikti dokumentų, norint gauti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, sąrašas.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje lietuvių kilmės asmenims arba užsieniečiams, turintiems teisę atkurti Lietuvos pilietybę
Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje lietuvių kilmės asmeniui arba užsieniečiui, turinčiam teisę atkurti Lietuvos pilietybę, suteikia teisę gyventi Lietuvoje leidime nurodytą laiką.
Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje lietuvių kilmės asmeniui arba užsieniečiui, turinčiam teisę atkurti Lietuvos pilietybę, išduodamas 5 metams. Po 5 metų asmuo turėtų kreiptis dėl šio leidimo pratęsimo.

Prašymo ir kitų dokumentų pateikimo vieta
Pirmą kartą prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje bei prie jo pridedamus dokumentus lietuvių kilmės asmuo arba užsienietis, turintis teisę atkurti Lietuvos pilietybę, turi pateikti:
diplomatinei ar konsulinei įstaigai užsienyje – tuo atveju, kai asmuo yra užsienyje;
Lietuvos Migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą – tuo atveju, kai asmuo yra teisėtai Lietuvoje.

Pateikiami dokumentai
Kartu su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje lietuvių kilmės asmuo arba užsienietis, turintis teisę atkurti Lietuvos pilietybę, turi pateikti:
1. Pasą;
2. Vizą;
3. Nuotrauką (40 x 60 mm);
4. Dokumentus, patvirtinančius leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą:
lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 39 straipsnio 4 dalyje;arba teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą (išduotą iki 2013 m. sausio 1 d.), lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą (išduotą po 2013 m. sausio 1 d.); arba Migracijos departamento sprendimą dėl teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimo; arba sprendimą išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą.

Prašymo nagrinėjimo terminas – iki 2 - 4 mėnesių.


Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje lietuvių kilmės asmenims arba užsieniečiams, turintiems teisę atkurti Lietuvos pilietybę
Lietuvos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.
Leidimas nuolat gyventi lietuvių kilmės asmeniui arba užsieniečiui, turinčiam teisę atkurti Lietuvos pilietybę, išduodamas 5 metams. Po 5 metų leidimas nuolat gyventi pakeičiamas.

Prašymo ir kitų dokumentų pateikimo vieta
Prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje bei prie jo pridedamus dokumentus lietuvių kilmės asmuo arba užsienietis, turintis teisę atkurti Lietuvos pilietybę, turi pateikti:
Migracijos departamentui arba Migracijos tarnybai Lietuvoje.

Pateikiami dokumentai
Kartu su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje lietuvių kilmės asmuo arba užsienietis, turintis teisę atkurti Lietuvos pilietybę,turi pateikti:
1. Pasą;
2. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos pilietybę;
3. Lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus (t. y. dokumentus, kuriuose nurodyta, kad asmens tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai, taip pat asmens rašytinis pareiškimas, kuriuo jis deklaruoja, kad laiko save lietuviu);
4. Dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį su asmeniu, turėjusiu Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., jeigu užsienietis yra šio asmens palikuonis;
5. Asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (jei buvo keisti);
6. Išsiregistravimo dokumentą.

Prašymo nagrinėjimo terminas – iki 2 - 4 mėnesių.

Siūlome imigracinių paslaugų programą LIETUVIŲ KILMĖ/ LIETUVOS PILIETIS – imigracija į Lietuvą lietuvių kilmės asmens arba asmens, turinčio teisę atkurti Lietuvos pilietybę.

Programa LIETUVIŲ KILMĖ/ LIETUVOS PILIETIS apima: teisinis konsultavimas, palaikymas nuo proceso pradžios iki pabaigos, gaunant leidimą gyventi Lietuvoje, reikiamų dokumentų paruošimas, užklausų Lietuvos archyvams ir kompetentingoms institucijos rengimas, dokumentų vertimo, tvirtinimo pas notarą organizavimas, atstovavimas Lietuvos institucijose, palyda priduodant dokumentus Migracijos tarnyboje, palyda deklaruojant gyvenamąją vietą, kitose valstybinėse institucijose ir privačiose įstaigose, kitos teisinės paslaugos.

 

Prenumerata