+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Leidimas gyventi Lietuvoje asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos pilietybę

Leidimas gyventi Lietuvoje asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos pilietybę

Leidimas gyventi Lietuvoje asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos pilietybę

Asmenys, kurie pagal Lietuvos teisės aktus turi teisę atkurti Lietuvos pilietybę, gali kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo. Asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos pilietybę, gali būti išduotas laikinas arba nuolatinis leidimas gyventi Lietuvoje. Tiek laikinas, tiek nuolatinis leidimas gyventi Lietuvoje asmeniui, turinčiam teisę atkurti Lietuvos pilietybę išduodamas 5 metams. Skiriasi šių leidimu gavimo tvarka ir reikiamų pateikti dokumentų sąrašas.

Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais teisę atkurti Lietuvos pilietybę turi asmenys, kurie turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15 arba kurių tėvas, mama, senelis, senelė, prosenelis ar prosenelė turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15.

Norint kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo, reikėtų pradėti nuo dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo turi teisę atkuri Lietuvos pilietybę, surinkimo.

Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15, arba, kad asmens tėvai, seneliai, proseneliai turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15, yra:

Lietuvos pasai, išduoti iki 1940 06 15;
Dokumentai, patvirtinantys asmens tarnybą Lietuvos armijoje ar valstybės tarnyboje;
Gimimo liudijimai ar kiti dokumentai, kuriuose nurodoma Lietuvos pilietybė;
Liudijimai, išduoti iki 1940 06 15 Lietuvoje, arba liudijimai, išduoti pagal dokumentus, išduotus iki 1940 06 15.

Jeigu aukščiau nurodytų dokumentų nėra, dokumentai dėl mokymosi, darbo, gyvenimo Lietuvoje iki 1940 06 15, kiti dokumentai.

 

Jei reikiamų duomenų nėra ar dokumentų trūksta, jų paieška atliekama Lietuvos archyvuose, kitose institucijose, šaltiniuose arba reikiami faktai nustatomi teismo tvarka.

Surinkus reikiamus dokumentus, prašymas dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ir prie jo pridedami dokumentai pateikiami diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienyje arba Migracijos tarnyboje Lietuvoje.

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Viza;
4. Nuotrauka (40x60 mm);
5. Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo arba jo tėvai, seneliai ar proseneliai turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15; arba teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas (išduotas iki 2013 01 01); arba teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinsntis pažymėjimas (išduotas po 2013 01 01); arba Migracijos departamento sprendimas dėl teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimo; arba Migracijos departamento sprendimas išduoti teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą.
6. Giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai;
7. Vardo ir/ ar pavardės pakeitimą patvirtinantys dokumentai, jei vardas ir/ ar pavardė buvo pakeisti;
8. Pažyma dėl teistumo.

Migracijos departamentas sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi asmeniui išdavimo priima per 2-4 mėnesius.

 

Dokumentai dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo pateikiami Migracijos departamentui arba Migracijos tarnybai Lietuvoje.

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo arba jo tėvai, seneliai ar proserneliai turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15;
4. Giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai;
5. Vardo ir/ ar pavardės pakeitimą patvirtinantys dokumentai, jei vardas ir/ ar pavardė buvo pakeisti;
6. Pažyma dėl teistumo;
7. Išregistravimo dokumentas.

Migracijos departamentas sprendimą dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo priima per 2-4 mėnesius.

Asmenų, turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, šeimos nariai taip pat gali kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo.

Prenumerata