+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Leidimas gyventi Lietuvos piliečio vaikui, dukrai, sūnui - Lietuvoje gyvena užsieniečio tėvai, tėvas, motina, Lietuvos pilietis

Leidimas gyventi Lietuvos piliečio vaikui, dukrai, sūnui - Lietuvoje gyvena užsieniečio tėvai, tėvas, motina, Lietuvos pilietis

Leidimas gyventi Lietuvos piliečio vaikui, dukrai, sūnui - Lietuvoje gyvena užsieniečio tėvai, tėvas, motina, Lietuvos pilietis

Asmuo, užsienio valstybės pilietis, kurio tėvas arba mama gyvena Lietuvoje ir turi Lietuvos pilietybę, turi teisę gauti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje. Leidimas laikinai gyventi išduodamas 1 metam. Po 1 metų leidimas laikinai gyventi pratęsiamas. Po 5 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje ar kitais atvejais asmuo gali kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo, po 10 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje dėl Lietuvos pilietybės įgijimo.

Asmuo, kurio tėvas ar mama yra Lietuvos pilietis ir gyvena Lietuvoje dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo turėtų kreiptis į Migracijos tarnybą Lietuvoje arba diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje.

Užsieniečio vaiko tėvas ar mama Lietuvos pilietis, norint kad vaikui, dukrai ar sūnui, užsienio valstybės piliečiui būtų išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, turėtų būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Gyvenamoji vieta dažniausiai deklaruojama seniūnijoje, kitame savivaldybės administraciniame padalinyje arba internetu. Minimalus gyvenamasis plotas, tenkantis vienam asmeniui turėtų būti ne mažiau kaip 7 kv. m.

Dokumentai, kuriuos turėtų pateiki Lietuvos piliečio vaikas, dukra ar sūnus, norintis gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, yra:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Viza;
4. Tėvo arba mamos Lietuvos pilietybę patvirtinantis dokumentas;
5. Gimimo liudijimas;
6. Santuokos liudijimas;
7. Lėšų pragyvenimui turėjimą patvirtinantys dokumentai;
8. Dokumentai dėl gyvenamosios vietos;
9. Teistumo pažyma;
10. Išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašas;
11. Sveikatos draudimas;
12. Nuotrauka 40x60 mm.

Užsienio valstybės institucijų išduoti dokumentai turėtų būti išversti į lietuvių kalbą. Taip pat legalizuoti įstatymų nustatyta tvarka arba patvirtinti Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo priėmimo terminas: iki 2-4 mėnesių.

Po sprendimo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos piliečio vaikui, reikėtų kreiptis į Migracijos tarnybą dėl leidimo laikinai gyventi (kortelės) įforminimo. Įforminimo procedūra užtrunka nuo 5 iki 10 darbo dienų. Įforminus leidimą laikinai gyventi, turi būti uždeklaruota asmens gyvenamoji vieta Lietuvoje.

 

Lietuvos piliečio vaikas gali gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, jei jis pastaruosius 5 metus nuolat gyvena Lietuvoje arba jei jis su Lietuvos piliečiu tėvu arba motina atvyksta gyventi į Lietuvą iš užsienio valstybės. Pastaruoju atveju nėra taikomas reikalavimas laikyti lietuvių kalbos ir Lietuvos Konstitucijos pagrindą egzaminą.

Dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo kreipiamąsi į Migracijos tarnybą arba Migracijos departamentą Lietuvoje.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos piliečio vaikas, dukra ar sūnus, kreipdamasis dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Dokumentas, patvirtinantis, kad turi pakankamai lėšų pragyvenimui;
4. Teistumo pažyma;
5. Dokumentai, patvirtinantys leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrindą: Jei vaikas (iki 18 metų) atvyksta gyventi į 6. Lietuvą kartu su tėvu, mama Lietuvos piliečiu: tėvo, mamos prašymas išduoti vaikui leidimą nuolat gyventi Lietuvoje; giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai; tėvo, mamos Lietuvos pilietybę patvirtinantys dokumentai; dokumentai, patvirtinantys, kad vaikas su tėvu, mama Lietuvos piliečiu iki atvykimo į Lietuvą gyveno užsienio valstybėje. Jei vaiko (iki 18 metų) tėvas, mama gyvena Lietuvoje: giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai; tėvo, mamos Lietuvos pilietybę patvirtinantys dokumentai; dokumentai, patvirtinantys vaiko (iki 18 metų) gyvenimą Lietuvoje (pažyma apie darželio lankymą, mokymąsi, studijas ar kt.). Jei Lietuvos piliečio vaikas nuolat pragyveno Lietuvoje pastaruosius 5 metus: giminystes ryšį patvirtinantys dokumentai; tėvo, mamos Lietuvos pilietybę patvirtinantys dokumentai; dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo pragyveno nuolat Lietuvoje pastaruosius 5 metus; dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo išlaikė lietuvių kalbos ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzaminą;
7. Dokumentai, patvirtinantys vardo ir pavardės pakeitimą, jei šie duomenys buvo keisti.

Užsienio valstybės institucijų išduoti dokumentai turėtų būti išversti į lietuvių kalbą. Taip pat legalizuoti įstatymų nustatyta tvarka arba patvirtinti Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Sprendimas dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvos piliečio vaikui išdavimo priimamas per 2-4 mėnesius. Priėmus sprendimą išduoti leidimą nuolat gyventi, kreipiamąsi į Migracijos tarnybą dėl leidimo nuolat gyventi įforminimo (kortelės išdavimo). Leidimo nuolat gyventi įforminimo terminas: iki 5-10 darbo dienų.

Prenumerata