+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Leidimas gyventi Lietuvos piliečio vyrui, žmonai - Lietuvoje gyvena užsieniečio vyras, žmona Lietuvos pilietis

Leidimas gyventi Lietuvos piliečio vyrui, žmonai - Lietuvoje gyvena užsieniečio vyras, žmona Lietuvos pilietis

Leidimas gyventi Lietuvos piliečio vyrui, žmonai - Lietuvoje gyvena užsieniečio vyras, žmona Lietuvos pilietis

Jei Jūsų vyras ar žmona Lietuvos pilietis, o Jūs turite užsienio valstybės pilietybę, Jūs galite gauti leidimą gyventi Lietuvoje, tiek laikiną, tiek nuolatinį. Taip pat, turite teisę įgyti Lietuvos pilietybę po 7 metų nuolatinio gyvenimo su savo vyru ar žmona Lietuvoje. Leidimas laikinai gyventi yra išduodamas 1 metams, kas metus jį pratęsiant. Po 5 metų nuolatinio, nepertraukiamo gyvenimo Lietuvoje arba kitais atvejais asmuo gali kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo, po 7 metų dėl Lietuvos pilietybės įgijimo.

Užsienietis, kurio vyras ar žmona yra Lietuvos pilietis, gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo, jei ketina gyventi kartu su sutuoktiniu (-e) Lietuvoje. Esmines sąlygos, kurios turi būti patenkintos prieš kreipimąsi dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo yra: santuokos įregistravimas, vyro, žmonos gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje, reikiamo dydžio lėšų pragyvenimui turėjimas, gyvenamojo ploto turėjimas.

Prieš kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo Jūsų vyras ar žmona Lietuvos pilietis turi būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Dažniausiai gyvenamoji vieta deklaruojama seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje tertorijoje randasi gyvenamosios patalpos, kurių adresu asmuo ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą. Gyvenamoji vieta taip pat gali būti deklaruojama kitame savivaldybės administraciniame padalinyje arba internetu.

Užsieniečio santuoka su Lietuvos piliečiu turi būti registruota. Jei santuoka sudaryta užsienyje, santuokos sudarymą patvirtinantis dokumentas turėtų būti išverstas į lietuvių kalbą, legalizuotas arba patvirtintas Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Sutuoktiniui (-ei) užsieniečiui turi pakakti lėšų pragyventi Lietuvoje. Minimalus lėšų dydis pragyvenimui per mėnesį lygus Lietuvos Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos dydžiui. Pateikiami dokumentai turėtų pagrįsti, jog lėšų pragyvenimui asmeniui pakaks artimiausiems 12 mėnesių.

Asmuo taip pat turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad šeima turi gyvenamąjį plotą, kuriame gyvens. Pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus asmeniui turi priklausyti ne mažiau kaip 7 kv. m. gyvenamojo ploto. Butas, namas ar kambarys šeimai gali priklausyti tiek nuosavybės teise, tiek nuomos, panaudos ar kitu pagrindu. Tuo atveju, kai butas, namas ar kambarys, kur vyras ir žmona ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nuosavybės teise priklauso kitam asmeniui, reikalingas šio asmens sutikimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo jam priklausančio nekilnojamojo turto adresu arba nuomos ar panaudos sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Surinkus reikiamus dokumentus, dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vyrui ar žmonai užsieniečiui reiktų kreiptis į Migracijos tarnybą arba Lietuvos diplomatinę atstovybą ar konsulinę įstaigą.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti, kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo šeimos susijungimo pagrindu:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Viza;
4. Santuokos sudarymą patvirtinantys dokumentai;
5. Turimas lėšas pragyvenimui patvirtinantys dokumentai;
6. Dokumentai dėl gyvenamosios vietos;
7. Teistumo pažyma;
8. Išvykuų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašas;
9. Sveikatos draudimas;
10. Nuotrauka 40x60 mm.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į Lietuvių kalbą.Taip pat legalizuoti arba patvirtinti Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Eutopos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Prašymas ir prie jo pridėti dokumentai gali būti išnagrinėti ir sprendimas dėl jų Migracijos departamento priimtas skubos tvarka per 2 mėnesius, bendra tvarka per 4 mėnesius.

Priėmus sprendimą išduoti sutuoktiniui (-ei) leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, žmona ar vyras Lietuvos pilietis turėtų kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje įforminimo (kortelės išdavimo). Šiuo atveju pateikiamas prašymas ir kiti būtini dokumentai Migracijos tarnyboje. Kortelės gamybos terminas: iki 5-10 darbo dienų. Įforminus leidimą laikinai gyventi, turi būti uždeklaruota asmens gyvenamoji vieta Lietuvoje.

 

Leidimas nuolat gyventi gali būti išduotas užsieniečiui, kuris yra sutuoktinis (-ė) Lietuvos piliečio, jei jis kartu atvyko su Lietuvos piliečiu iš užsienio valstybės gyventi į Lietuvą. Šiuo atveju reikia pateikti papildoms įrodymus, pagrindžiančius gyvenimą su vyru ar žmona užsieniečiu užsienio šalyje prieš atvykimą gyventi į Lietuvą. Leidimas nuolat gyventi užsieniečiui, kurio vyras ar žmona Lietuvos pilietis, taip pat gali būti išduotas ir po 5 metų gyvenimo Lietuvoje.

Dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo šeimos susijungimo pagrindu asmuo turėtų kreiptis į Migracijos tarnybą arba tiesiogiai į Migracijos departamentą Lietuvoje.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti, kreipiantis dėl leidimo nuolat gyventi išdavimo:

1. Prašymas;
2. Pasas;
3. Dokumentas, patvirtinantis pakankamo dydžio lėšų pragyvenimui turėjimą;
4. Dokumentai, patvirtinantys leidimo nuolat gyventi išdavimo pagrinda: Jei užsienietis, Lietuvos piliečio vyras, žmona atvyksta gyventi į Lietuvą su Lietuvos piličiu: vyro, žmonos Lietuvos piliečio prašymas išduoti sutuoktiniui leidimą nuolat gyventi Lietuvoje; dokumentas, patvirtinantis, kad vyras, žmona yra Lietuvos pilietis; santuokos sudarymą patvirtinantis dokumentas; dokumentai, patvirtinantys gyvenimą su Lietuvos piliečiu kitoje valstybėje iki atvykimo į Lietuvą. Jei Lietuvos piliečio vyras ar žmona užsienietis Lietuvoje nuolat gyveno ne mažiau kaip pastaruosiu 5 metus: vyro, žmonos Lietuvos pilietybę patvirtinantis dokumentas; santuokos sudarymą patvirtinantis dokumentas; nuolatinį gyvenimą Lietuvoje ne mažiau kaip pastaruosius 5 metus patvirtinantys dokumentai; neišvykimo iš Lietuvos daugiau kaip 6 mėnesiams iš eilės patvirtinantį dokumentą ir daugiau kaip 10 mėnesių per 5 metus patvirtinantį dokumentą; lietuvių kalbos egzamino ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzamino išlaikymą patvirtinsntys dokumentai;
5. Teistumo pažyma;
6. Vardo ir pavardės pakeitimą patvirtinantys dokumentai, jei šie asmens duomenys buvo pakeisti.

Pateikti dokumentai ir prašymas dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo turi būti išnagrinėti bendra tvarka ne vėliau, kaip per 4 mėnesius, skubos tvarka ne vėliau, kaip per 2 mėnesius, nuo dokumentų gavimo Migracijos departamente dienos.

Priėmus sprendimą išduoti asmeniui leidimą nuolat gyventi Lietuvoje dėl jo įforminimo (kortelės išdavimo) asmuo turėtų kreiptis į Migracijos tarnybą. Leidimo nuolat gyventi Lietuvoje įforminimo terminas: iki 5-10 darbo dienų.

Prenumerata