+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Leidimas gyventi verslininksms

Leidimas gyventi verslininksms

Vienas iš dažnesnių leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo pagrindų yra teisėtos veiklos vykdymas Lietuvoje.

Lietuvoje planuojantis vykdyti verslą ir tuo pagrindu gyventi užsienietis gali steigti arba pirkti įmonę Lietuvoje bei vykdyti suplanuotą verslą, pirkti įmonę su verslu ąrba steigti užsienio valstybės įmonės atstovybę ar filialą.

Įmonės steigimo ar pirkimo atveju, užsienietis, verslininkas, kuris yra Lietuvoje įsteigtos ar nupirktos įmonės dalyvis, akcininkas ar valdymo organo narys, gali kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje isšdavimo, jei yra tenkinamos šios sąlygos:

1. Lietuvos įmonė vykdo veiką ne mažiau kaip 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo;
2. Įmonės nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 28000 euruų, iš kurių 14000 eurų užsieniečio investuotos lėšos;
3. Užsieniečiui priklausančių akcijų vertė sudaro ne mažiau kaip 1/3 įmonės akcijų vertės;
4. Lietuvos įmonėje visą darbo laiką dirba Lietuvos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, kurių mėnesinis darbo užmokestis (viso personalo) - ne mažiau kaip 2 vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai Lietuvoje.

Įmonės steigimo procesas apima šiuos etapus: reikiamų duomenų, dokumentų surinkimas, įmonės pavadinimo rezervavimas, dokumentų parengimas, kaupiamosios sąskaitos viename iš Lietuvos bankų atidarymas ir įstatinio kapitalo suformavimas, dokumentų tvirtinimas pas notarą, įmonės registravimas Juridinių asmenų registre. Įsteigtos įmonės pirkimo-pardavimo procesas greitesnis, reikalaujantis mažiau investicijų, įmonės įstatinis kapitalas jau būna suformuotas. Tiek įmonės steigimui, tie pirkimui-pardavimui atlikti reikalingas įgaliojimas.

Įmonės su verslu pirkimas yra patogus tuo, kad užsienietis turi galimybę įsigyti įmonę jau vykdančią verslą, turinčią darbuotojus, įdirbį, kapitalą. Tai vienas iš greičiausių būdų gauti leidimą gyventi Lietuvoje verslo vykdymo pagrindu. Verslo objektas gali būti parinktas pagal kliento poreikius, pageidavimus, pateiktus kriterijus.

Užsienio įmonės atstovybės ar filialo įsteigimo atveju, užsienio įmonės atstovybės ar filaialo direktorius arba specialistas turi teisę kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo, jei:

1. Jis dirbo užsienio įmonėje, kuri yra filialo, atstovybės steigėja, ne mažiau kaip pastaruosius 1 metus.
2. Užsieniečio turimos profesinės žinios ar kvalifikacija yra reikalinga filialo, atstovybės veiklai.

Leidimo gyventi Lietuvoje gavimas darbo užsienio valstybės įmonės atstovybėje ar filiale pagrindu galėtų būti priskirtas prie ekonomiškiausio leidimo gyventi Lietuvoje gavimo asmeniui ir jo šeimos nariams būdo.

Daugiau apie verslo imigracijos galimybes, procesą, tvarką ir sąlygas galite susipažinti verslo imigracinėse programose, kurias galite rasti žemiau.

Verslo imigracinės programos:

Imigracinė programa "InvestavimasI"

Imigracinė programa "Atstovybė, filialas, dukterinė įmonė"

Imigracinė programa "Šeimos verslo imigracija"

Prenumerata