+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2022 08 01 Leidimo gyventi išdavimo Aukštos kvalifikacijos specialistams ir kitiems užsieniečiams naujovės

Leidimo gyventi išdavimo Aukštos kvalifikacijos specialistams ir kitiems užsieniečiams naujovės

Leidimo gyventi išdavimo Aukštos kvalifikacijos specialistams ir kitiems užsieniečiams naujovės

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai, siekiant spręsti talentų trūkumo Lietuvoje problemą bei mažinant naštą darbdaviams, ketinantiems įdarbinti aukštos kvalifikacijos užsieniečius.

Nuo šiol užsieniečiai galės kreiptis dėl leidimų laikinai gyventi pagal aukštos kvalifikacijos darbą (mėlynoji kortelė) supaprastintomis sąlygomis.

Visų pirma, buvo panaikintas Aukštos kvalifikacijos trūkstamų profesijų sąrašas. Jis buvo pakeistas nauju, Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašu:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/92787d70f84311ec8fa7d02a65c371ad

Užsieniečiams, kurių profesija įtraukta į pastarajį sąrašą, turės būti mokamas ne mažesnis kaip 1,2 paskutinio paskelbto vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio už kalendorinius metus (šiuo metu 1895,28 Eur). Tačiau jei užsieniečio veikla nėra įtraukta į minėtą sąrašą, jiems turi būti mokama bent 1,5 paskutinio paskelbto vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (šiuo metu 2 369,10 Eur).

Antra, taip pat buvo panaikintas reikalavimas užsieniečiams, prašantiems Mėlynosios kortelės, gauti Užimtumo tarnybos sprendimą, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius.

Trečia, neturint aukštojo mokslo išsilavinimo, dabar bus galima įrodyti ne tik ne mažesnę kaip 5 metų profesinę patirtį, bet ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį, jeigu ji buvo įgyta per pastaruosius 7 metus IT srityje.

Ketvirta, nuo šiol minimalus laikotarpis, kuriam darbdavys turi įsipareigoti įdarbinti užsienietį - 6 mėnesiai, o ne 1 metai.

Penkta, nuo šiol aukštos kvalifikacijos darbuotojas turės teisę pakeisti darbo funkciją pas tą patį darbdavį be Migracijos departamento leidimo.

Pareiga gauti Migracijos departamento leidimą išlieka šiais atvejais: jeigu užsienietis per 1 metus nuo teisėto įsidarbinimo Lietuvoje pageidauja pakeisti darbdavį arba netekęs darbo ir nepasibaigus 6 mėnesių terminui ketina dirbti kitą aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą.

Pažymėtina, kad sutrumpėjo ir Migracijos departamento tokio leidimo išdavimo terminai: Migracijos departamentas įsipareigojo sprendimą dėl leidimo pakeisti darbdavį priimti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo kreipimosi (prieš tai buvo 1 mėn.).

Jei nuo pirmosios mėlynosios kortelės gavimo praėjo 12 mėnesių, užsienietis gali pakeisti darbdavį be Migracijos departamento sutikimo. Dėl to Mėlynosios kortelės turėtojas apie darbdavio pasikeitimą turi pranešti Migracijos departamentui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas.

Šešta, mėlynosios kortelės turėtojas gali dirbti daugiau nei pas vieną darbdavį pagal darbo sutartį. Užsienietis apie įsidarbinimą pas papildomą darbdavį (jei pagrindinis darbdavys nesikeičia) per 7 darbo dienas nuo darbo sutarties sudarymo privalo pranešti Migracijos skyriui. Nepaisant to, visi darbdaviai turi atitikti leidimo laikinai gyventi gavimo sąlygas.

Galiausiai - užsienietis, netekęs darbo Lietuvoje, turės ne 3, o 6 mėnesius ieškoti naujo darbo.

 

Supaprastinami reikalavimai užsieniečių kvalifikacijai taip pat kreipiantis dėl paprasto leidimo laikinai gyventi darbo pagrindu

Nuo šiol darbdavys galės įdarbinti užsienietį, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  • užsienietis turi kvalifikaciją, susijusią su atliktinu darbu, arba
  • užsienietis turi 1 metų darbo patirtį įgytą per paskutinius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu, arba
  • užsieniečiui numatoma mokėti mėnesinį darbo užmokestį ne mažiau kaip paskutinis paskelbtas kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) (šiuo metu 1579,40 Eur)

 

Įstatymų pakeitimai įsigalioję nuo rugpjūčio 1d. taip pat suteikia daugiau galimybių Lietuvoje studijuojantiems užsieniečiams.

Visų pirma, panaikintas maksimalus 20 valandų per savaitę darbo laiko limitas užsieniečiams, galiojęs studijų ar mokymosi laikotarpiu. Nuo šiol visi užsieniečiai studijų ar mokymosi metu galės dirbti visą darbo dieną.

Taip pat, užsienietis, baigęs studijas ar mokęsis pagal profesinio mokymo programą Lietuvoje, galės kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi per 10 metų nuo studijų baigimo (anksčiau laikotarpis buvo 2 metai) ir bus atleidžiamas nuo reikalavimo gauti Užimtumo tarnybos sprendimą kreipiantis dėl įprasto leidimo laikinai gyventi darbo pagrindu.

Svarbu ir tai, kad užsieniečio, studijuojančio magistrantūroje ar doktorantūroje, šeimos nariai gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu. Tokia galimybe gali pasinaudoti ir užsieniečio, jau baigusio tokias studijas ir turinčio leidimą laikinai gyventi darbo paieškos tikslais, šeimos nariai.

 

MIGRATION LAW CENTER 

 

 

Prenumerata