+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvos piliečiai pagal 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartį su Rusija

Lietuvos piliečiai pagal 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartį su Rusija

Lietuvos piliečiai pagal 1920 m. liepos 12 d. Taikos sutartį su Rusija

Kurie asmenys yra pripažįstami Lietuvos piliečiais, buvo numatyta ir 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos Taikos sutartyje su Rusija.

Taikos sutarties su Rusija 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse buvo nustatyta:

„Asmenys, kurie šios sutarties ratifikavimo dieną gyveno Lietuvos teritorijos sienose ir kurie patys arba jų tėvai nuolatos gyveno Lietuvoje arba buvo įrašyti į sodžių, miestų arba luomų bendruomenes Lietuvos teritorijoje, taip pat asmenys, kurie prieš 1914 metus išgyveno Lietuvoje ne mažiau kaip paskutinius dešimt metų, turėdami nuolatinį darbą, išėmus buvusius civilius bei kariuomenės tarnautojus, kilimo ne iš Lietuvos, su jų šeimynomis – tuo pačiu pripažįstami Lietuvos valstybės piliečiais.

Tos pačios kategorijos asmenys, kurie šią sutartį ratifikuojant gyvena trečios valstybės teritorijoje, bet nėra tenai natūralizavęsi, lygiu būdu pripažįstami Lietuvos valstybės piliečiais“.

Taikos sutarties su Rusija 6 straipsnyje buvo išskirtos keturios kategorijos asmenų, kurie laikomi Lietuvos  piliečiais:

  • asmenys, kurie patys arba jų tėvai nuolatos gyveno Lietuvoje;
  • asmenys, kurie buvo įrašyti į sodžių, miestų arba luomų bendruomenes Lietuvos teritorijoje;
  • asmenys, kurie iki 1914 metų gyveno Lietuvoje ne mažiau kaip pastaruosius dešimt metų ir turėjo nuolatinį darbą;
  • asmenys, priklausantys aukščiau nurodytoms asmenų kategorijoms, kurie šią sutartį ratifikuojant gyvena trečiosios valstybės teritorijoje ir nėra įgiję tos valstybės pilietybės natūralizavimo būdu.

Taikos sutarties su Rusija 6 straipsnyje nurodyti asmenys šios sutarties ratifikavimo dieną galėjo būti gyvenę arba Lietuvos teritorijoje, arba trečiosios valstybės teritorijoje.

Asmenys, gyvenę Lietuvos teritorijoje, buvo iš karto laikomi Lietuvos piliečiais. Asmenys, gyvenę Rusijos teritorijoje, Lietuvos piliečiais buvo laikomi tik tuomet, kai jie optuodavo Lietuvos pilietybę sutartyje nustatytomis sąlygomis. Asmenys, gyvenę trečiosios valstybės teritorijoje, Lietuvos piliečiais buvo laikomi tik tuo atveju, jeigu jie nėra toje valstybėje natūralizuoti.

Laikinasis  įstatymas apie Lietuvos pilietybę ir Taikos sutartis su Rusija buvo laikomi pilietybės teisės šaltiniais.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata