+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Lietuvos pilietybės atsisakymas

Lietuvos pilietybės atsisakymas

Lietuvos pilietybės atsisakymas yra vienas iš Lietuvos pilietybės netekimo būdų.

Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę atsisakyti Lietuvos pilietybės ir šį jo teisė neturėtų būti varžoma, išskyrus tam tikrus išimtinius teisės aktais nustatytus atvejus.

Atvejai, darantys Lietuvos pilietybės atsisakymą negalimu:
1. Asmuo liks be pilietybės;
2. Asmuo yra įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką arba jam yra įsiteisėjęs ir vykdytinas teismo nuosprendis.
Norėdamas atsisakyti Lietuvos pilietybės, asmuo turėtų pateikti kompetentingoms valstybinėms institucijoms šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl Lietuvos pilietybės atsisakymo, užpildytą lietuvių kalba;
2. Lietuvos pasą;
3. Užsienio valstybės pasą, jei turi;
4. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo turi užsienio valstybės pilietybę arba įgis užsienio valstybės pilietybę po to, kai neteks Lietuvos pilietybės.

Pateikiami dokumentai, surašyti ne lietuvių kalba, turėtų būti išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų kopijos patvirtintos notaro, o užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai legalizuoti arba patvirtinti Apostille.

Dokumentai pateikiami Migracijos departamentui arba Lietuvos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje, ar Migracijos tarnybai, paštu arba per pasiuntinį.

Asmens dokumentai Migracijos departamente turi būti išnagrinėti ir vidaus reikalų ministrui perduoti per 3 mėnesius nuo prašymo dėl Lietuvos pilietybės atsisakymo gavimo Migracijos departamente dienos.

 

Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime. 

 

Prenumerata