+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Lietuvos Respublikos piliečių teisės ir pareigos

Lietuvos Respublikos piliečių teisės ir pareigos

Lietuvos Respublikos piliečių teisės ir pareigos

Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas teises, laisves ir pareigas, kurias nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.

Lietuvos Respublikos pilietis turi laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdyti juose nustatytas pareigas, saugoti Lietuvos Respublikos interesus, padėti stiprinti jos galią ir autoritetą, būti jai ištikimas.

Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę laisvai išvykti iš Lietuvos teritorijos ir į ją sugrįžti.

Lietuvos Respublikos piliečiai gali laisvai keliauti po Europos Sąjungos valstybes nares, jose apsigyventi ir dirbti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tų valstybių narių piliečiai.

Lietuvos Respublikos piliečiai gali dalyvauti politiniame Lietuvos gyvenime, t. y. turi rinkimų teisę Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, savivaldos rinkimuose bei rinkimuose į Europos Parlamentą.

Lietuvos Respublikos valstybė gina ir globoja savo piliečius už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.

Lietuvos Respublikos pilietis negali būti išsiųstas iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

Lietuvos Respublikos pilietis negali būti išduotas kitai valstybei, išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytus atvejus.

 

MIGRATION LAW CENTER 

 

Skaityti daugiau: 

Lietuvos pilietybės atkūrimas ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Karinė tarnyba Lietuvoje

Prenumerata