+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Mėlynoji kortelė (BLUE CARD)

Mėlynoji kortelė (BLUE CARD)

Europos Sąjungos institucijos, siekdamos užtikrinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimą į darbo rinką, parengė ir sukūrė tai skatinantį mechanizmą, dar vadinamą „Mėlynąja kortele“ (BLUE CARD). „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD) yra suteikiama, vadovaujantis Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų. Šią kortelę galima apibūdinti, kaip leidimą trečiųjų šalių piliečiams dirbti ir apsigyventi Europos Sąjungos teritorijoje. „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD) yra alternatyva įprastam leidimui dirbti, kuri užtikrina greitesnį ir lengvesnį būdą patekti į Lietuvos darbo rinką.

„Mėlynąją kortelę“ (BLUE CARD) gali gauti tik aukštos kvalifikacijos specialistas. Asmuo turi turėti dokumentus, pagrindžiančius jo aukštą kvalifikaciją. Užsienio valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys užsieniečio aukštą kvalifikaciją, turi būti pripažinti Lietuvoje. Asmeniui, norinčiam gauti Mėlynąją kortelę“ (BLUE CARD), paskirtas darbo užmokestis Lietuvos įmonėje turėtų būti ne mažesnis kaip 1,5 arba 3 Lietuvos statistikos departamento paskutiniai paskelbti šalies ūkio darbuotojų vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai (kasmėnesiniai mokesčiai nuo paskirto asmeniui darbo užmokesčio Lietuvoje sudaro apie 50 %).

„Mėlynosios kortelės“ (BLUE CARD) gavimo procedūra skiriasi, priklausomai nuo užsieniečiui paskirto darbo užmokesčio dydžio. Tuo atveju, jei Lietuvos įmonėje užsieniečiui paskirto darbo užmokesčio dydis yra ne mažesnis kaip 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutiniai paskelbti šalies ūkio darbuotojų vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai, pirmiausiai kreipiamasi į Darbo biržą dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams išdavimo. Prieš teikiant dokumentus Darbo biržai Lietuvos įmonėje turi būti skelbiama laisva darbo vieta, vykdoma kitų asmenų paieška į laisvą darbo vietą Lietuvoje. Neradus reikiamo kandidato, teikiami dokumentai Darbo biržai dėl aukščiau nurodyto sprendimo išdavimo. Užsieniečio užsienyje išduotas diplomas turi būti pripažintas Lietuvoje. Gavus Darbo biržos sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams, yra kreipiamasi į Migracijos departamentą dėl leidimo gyventi Lietuvoje užsieniečiui išdavimo. Asmeniui yra išduodama „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD). Jei Lietuvos įmonėje užsieniečiui paskirto darbo užmokesčio dydis yra ne mažesnis kaip 3 Lietuvos statistikos departamento paskutiniai paskelbti šalies ūkio darbuotojų vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai, dokumentų, suteikiančių užsieniečiui teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje, išdavimo procedūra yra paprastesnė. Procedūra Darbo biržoje nėra taikoma, yra kreipiasi tiesiogiai į Migracijos departamentą. Asmeniui yra išduodama „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD).

Lietuvoje „Mėlynosios kortelės“ (BLUE CARD) galiojimo terminas dažniausiai būna iki 3 metų. Kai darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui, „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD) galioja 3 mėnesius ilgiau nei galioja užsieniečio darbo sutartis.

Užsieniečio šeimos nariai turi teisę imigruoti kartu su užsieniečiu, jiems yra išduodamas leidimas laikinai gyventi, galiojantis tokį patį terminą, kiek galioja užsieniečio „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD).

Prenumerata