+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Mėlynoji kortelė (BLUE CARD)

Mėlynoji kortelė (BLUE CARD)

Europos Sąjungos institucijos, siekdamos užtikrinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimą į darbo rinką, parengė ir sukūrė tai skatinantį mechanizmą, dar vadinamą „Mėlynąja kortele“ (BLUE CARD). „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD) yra suteikiama, vadovaujantis Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų. Šią kortelę galima apibūdinti, kaip leidimą trečiųjų šalių piliečiams dirbti ir apsigyventi Europos Sąjungos teritorijoje. „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD) yra alternatyva įprastam leidimui dirbti, kuri užtikrina greitesnį ir lengvesnį būdą patekti į Lietuvos darbo rinką.

„Mėlynąją kortelę“ (BLUE CARD) gali gauti tik aukštos kvalifikacijos specialistas. Asmuo turi turėti dokumentus, pagrindžiančius jo aukštą kvalifikaciją. 

Užsieniečiams, kurių profesija įtraukta į Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą, turės būti mokamas ne mažesnis kaip 1,2 paskutinio paskelbto vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio už kalendorinius metus. Tačiau jei užsieniečio veikla nėra įtraukta į minėtą sąrašą, jiems turi būti mokama bent 1,5 paskutinio paskelbto vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio.

Panaikintas reikalavimas užsieniečiams, prašantiems Mėlynosios kortelės, gauti Užimtumo tarnybos sprendimą, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius.

Lietuvoje „Mėlynosios kortelės“ (BLUE CARD) galiojimo terminas dažniausiai būna iki 3 metų. Kai darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui, „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD) galioja 3 mėnesius ilgiau nei galioja užsieniečio darbo sutartis.

Užsieniečio šeimos nariai turi teisę imigruoti kartu su užsieniečiu, jiems yra išduodamas leidimas laikinai gyventi, galiojantis tokį patį terminą, kiek galioja užsieniečio „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD).

Prenumerata