+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Natūralizacija

Natūralizacija

Asmuo, teisėtai nuolat pragyvenęs Lietuvoje ne mažiau kaip pastaruosius 10 metų ir atitinkantis kitus teisės aktuose numatytus reikalavimus, turi teisę įgyti Lietuvos pilietybę natūralizacijos tvarka.

Nuolatinis asmens gyvenimas šalyje reiškia asmens gyvenimą Lietuvoje be pertraukos ne mažiau kaip šešis mėnesius per metus. Asmuo negali palikti Lietuvos ir išvykti gyventi į kitą šalį daugiau, kaip šešiems mėnesiams, jei nori, kad jo gyvenimas Lietuvoje būtų pripažintas nuolatiniu.

Kiti reikalavimai, taikomi asmeniui, norinčiam įgyti Lietuvos pilietybę natūralizacijos tvarka, yra: teisėto pragyvenimo šaltinio turėjimas, lietuvių kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzamino išlaikymas, teistumo reikalavimai, kitos valstybės pilietybės neturėjimas.

Daugiau informacijos apie lietuvių kalbos ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzaminą galite rasti tinklapyje: www.upc.smm.lt, Ugdymo plėtros centras, D. Katkaus g. 44, Vilnius, tel. 003705275 2362.

Siekiant užtikrinti valstybės saugumą, yra tikrinama informacija dėl asmens, norinčio įgyti Lietuvos pilietybę natūralizacijos tvarka, teistumo, o asmuo privalo pateikti atitinkamus su tuo susijusius dokumentus. Iš asmens reikalaujama pateikti pažymą, išduotą užsienio valstybėje, kurioje asmuo gyveno iki gyvenimo Lietuvoje, jog asmuo nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvoje nebuvo baustas už labai sunkų nusikaltimą.

Lietuvos pilietybė asmeniui nesuteikiama, jei asmuo:
1. Rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė tarptautinių nusikaltimų – agresiją, genocidą, nusikaltimų žmoniškumui, karo nusikaltimų;
2. Rengėsi, kėsinosi padaryti ar padarė nusikalstamų veikų prieš Lietuvą;
3. Kitoje valstybėje, kurioje gyveno iki gyvenimo Lietuvoje, buvo baustas laisvės atėmimo bausme už tyčinį nusikaltimą, kuris pagal Lietuvos įstatymus laikomas labai sunkiu nusikaltimu, arba Lietuvoje buvo baustas už labai sunkų nusikaltimą;
4. Neturi teisės gauti dokumento, patvirtinančio teisę nuolat gyventi Lietuvoje.

Norėdamas įgyti Lietuvos pilietybę natūralizacijos tvarka, asmuo neturi turėti kitos valstybės pilietybės arba užsienio valstybės pilietybės turi netekti, įgijęs Lietuvos pilietybę, arba raštu pareikšti, kad atsisakys kitos valstybės pilietybės.
Dokumentai dėl Lietuvos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka pateikiami teritorinei policijos įstaigai pagal asmens gyvenamąją vietą.

Pateikiami dokumentai turėtų būti išversti į lietuvių kalbą, jei jie surašyti ne lietuvių kalba, ir patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turėtų būti legalizuoti arba patvirtinti Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungis teisės aktai nenumato kitaip.

Dokumentai, kuriuos reiktų pateikti, norint įgyti Lietuvos pilietybę natūralizacijos tvarka:
1. Prašymas, surašytas lietuvių kalba;
2. Pasas;
3. Teisę nuolat gyventi Lietuvoje patvirtinantis dokumentas;
4. Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo teisėtai nuolat gyveno Lietuvoje ne mažiau kaip pastaruosius 10 metų;
5. Teisėtą pragyvenimo šaltinį patvirtinantys dokumentai;
6. Dokumentai, patvirtinantys lietuvių kalbos ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzamino išlaikymą;
7. Teistumo pažyma.

Santuokos su Lietuvos piliečiu atveju sutuoktiniui užsienio piliečiui, norinčiam gauti Lietuvos pilietybę natūralizacijjos tvarka, yra taikomas sutrumpintas privalomas nuolatinio gyvenimo Lietuvoje terminas. Lietuvos piliečio vyras ar žmona, užsienio valstybės pilietis, Lietuvos pilietybę natūralizacijos tvarka įgyja po 7 metų nuolatinio teisėto gyvenimo santuokoje su Lietuvos piliečiu Lietuvoje. Tuo atveju, jei santuoka sudaryta su tremtiniu, politiniu kaliniu ar šių asmenų palikuoniu, taip pat, jei santuokoje pragyvenus su Lietuvos piliečiu daugiau nei 1 metus, jis mirė, privalomas nuolatinio gyvenimo Lietuvoje terminas - 5 metai.

Lietuvos piliečio sutuoktinio, užsienio piliečio, pateikiami dokumentai Lietuvos pilietybei įgyti:
1. Prašymas, surašytas lietuvių kalba;
2. Pasas;
3. Sutuoktinio, Lietuvos piliečio, pasas;
4. Santuokos liudijimas;
5. Dokumentas, patvirtinantis teisę nuolat gyventi Lietuvoje;
6. Dokumentai, patvirtinantys, kad su sutuoktiniu, Lietuvos piečiu, užsienio pilietis nuolat gyveno Lietuvoje pastaruosius 7 arba 5 metus;
7. Dokumentai, patvirtinantys lietuvių kalbos ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzamino išlaikymą;
8. Dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis neturi kitos valstybės pilietybės arba, kad jos neteks, įgijęs Lietuvos pilietybę, arba pareiškimas, kad atsisakys užsienio valstybės pilietybės;
9. Pažyma dėl teistumo;
10. Tam tikrais atvejais dokumentai, patvirtinantys, kad sutuoktinis tremtinys, politinis kalinys ar šių asmenų vaikas, gimęs tremtyje, arba dokumentai, patvirtinantys sutuoktinio mirtį.

Dokumentai dėl Lietuvos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka pateikiami Lietuvos Prezidentui per teritorinę policijos įstaigą. 

Lietuvos pilietybė suteikiama Lietuvos Prezidento dekretu. Suteikus asmeniui Lietuvos pilietybę, jis turi prisiekti Lietuvai, po ko įgyja Lietuvos piliečio teises ir pareigas. Jei Lietuvai asmuo neprisiekė, antrą kartą jo prašymas dėl Lietuvos pilietybės suteikimo gali būti nagrinėjamas, jei terminas prisiekti buvo praleistas dėl labai svarbių priežasčių.

 

Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime. 

 

Prenumerata