+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2014 07 07 Nauja Lietuvos Respublikos leidimo nuolat gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarka

2014 07 07 Nauja Lietuvos Respublikos leidimo nuolat gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarka

2014 07 07 Nauja Lietuvos Respublikos leidimo nuolat gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarka

2014 m. liepos 5 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1V-459 dėl dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo, išdavimo, keitimo ir panaikinimo.

Įsakymu reglamentuota Lietuvos Respublikos leidimo nuolat gyventi Europos Sąjungoje išdavimo, įforminimo ir keitimo skubos tvarka – užsieniečio pageidavimu, sprendimas dėl leidimo nuolat gyventi gali būti priimamas skubos tvarka. Bendra tvarka prašymas išnagrinėjamas per 4 mėnesius, o įforminamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, tuo tarpu skubos tvarka – išnagrinėjamas per 2 mėnesius, o įforminamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pateikimo dienos Migracijos departamente ar teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinyje.

Leidimas nuolat gyventi pakeičiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį, o skubos tvarka – ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi priėmimo teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinyje dienos.

Užsienietis, prieš pateikdamas prašymą išduoti, įforminti ar pakeisti leidimą nuolat gyventi, privalo sumokėti Lietuvos nustatyto dydžio valstybės rinkliavą bei pateikti tai patvirtinantį kvitą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

Prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje negali būti nagrinėjamas skubos tvarka, jeigu:
1) nepakanka duomenų/dokumentų, patvirtinančių, kad užsienietis iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kad jis yra tokio asmens palikuonis, arba nėra išduotas teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas ar teisę atkurti pilietybę patvirtinantis pažymėjimas arba nėra priimtas sprendimas dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo ar teisės atkurti pilietybę patvirtinančio pažymėjimo;
2) negauti atsakymai į Migracijos departamento prašymus pateikti papildomus duomenis ir (ar) dokumentus pagrindžiančius prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi;
3) atliekamas patikrinimas, ar sudaryta santuoka arba registruota partnerystė nėra fiktyvi, arba apklausa, siekiant įvertinti, ar įvaikinimas nėra fiktyvus.

Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos ir paaiškėjus, kad prašymas skubos tvarka negali būti išnagrinėtas, apie tai nedelsiant pranešama asmeniui paštu arba elektroniniu paštu. Pranešime informuojama apie prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimą bendra tvarka, nurodoma ir priežastis, kodėl negalimas nagrinėjimas skubos tvarka. Be to, pridedama ir pažyma kurios pagrindu asmuo gali susigrąžinti permokėtą rinkliavos dalį.

MIGRATION LAW CENTER

Prenumerata