+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2015 10 14 Norintiems gauti leidimą gyventi Lietuvoje, būtina pateikti pažymą dėl teistumo

2015 10 14 Norintiems gauti leidimą gyventi Lietuvoje, būtina pateikti pažymą dėl teistumo

2015 10 14 Norintiems gauti leidimą gyventi Lietuvoje, būtina pateikti pažymą dėl teistumo

Vienas iš dokumentų, kurį užsienietis, norintis gauti leidimą gyventi Lietuvoje, turi pateikti yra pažyma apie užsieniečio teistumą. Šiuo metu pateikti minėtą pažymą yra reikalaujama visais atvejais, t. y. tiek tada, kai užsienietis kreipiasi dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo, tiek tada, kai kreipiamasi su prašymu išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Iki 2015 m. spalio 14 d. reikalavimas pateikti pažymą apie teistumą buvo privalomas tik asmenims, teikiantiems prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje suteikimo. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo 2015-05-06 Nr. 1V-367 17.9 papunktyje nurodyta, kad, jei prašymą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje paduoda vyresnis nei 14 metų užsienietis, jis privalo pateikti užsienio valstybės, kurioje iki atvykimo į Lietuvą gyveno arba šiuo metu gyvena, kompetentingos institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad šioje valstybėje jis buvo arba nebuvo teistas. Jei užsienietis, prašantis išduoti jam leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, buvo teistas toje valstybėje, kurioje prieš tai gyveno, teistumo pažymoje turi būti nurodyta, kada bei už kokią nusikalstamą veiką asmuo buvo nuteistas, papildomai nurodant paskirtos bausmės rūšį ir informaciją apie bausmės atlikimą ar neatlikimą. Minėtą pažymą užsienietis turi gauti iki atvykimo gyventi į Lietuvą, t. y. jis turi kreiptis į valstybės, kurioje gyveno kompetentingas institucijas ir pasirūpinti, kad jam būtų išduota pažyma apie teistumą. Jeigu užsienietis jau yra Lietuvoje, jis turi galimybę dėl šios pažymos išdavimo kreiptis į valstybės, kurioje anksčiau gyveno, diplomatinę atstovybę arba konsulinę įstaigą Lietuvoje. Užsieniečiui rekomenduojama stengtis pasirūpinti, kad minėta pažyma būtų išduota ne anksčiau prieš 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo.

Nuo 2015 m. spalio 14 d. įsigaliojo nauja nuostata, kuri reikalauja, kad nuo šiol pažyma apie teistumą būtų pateikiama ir tuo atveju, kai užsienietis kreipiasi dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje išdavimo. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015-10-13 įsakyme Nr. 1V-809 nurodyta, kad iki tol galiojęs Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-445 yra papildomas nauja nuostata, numatančia, jog tais atvejais, kai yra paduodamas prašymas išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje ir prašymą paduoda vyresnis nei 14 metų užsienietis, kartu su kitais dokumentais jis privalo pateikti pažymą apie teistumą, kuri jam turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje pateikimo dienos. Reikalavimas pateikti pažymą apie teistumą nėra taikomas tais atvejais, kai užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma apie asmens teistumą turėtų būti išversta į lietuvių kalbą, legalizuota arba patvirtinta Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

MIGRATION LAW CENTER

Prenumerata