+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Personalo atranka, įdarbinimas

Personalo atranka, įdarbinimas

Geras personalas, tinkami darbuotojai - viena iš įmonės sėkmingos veiklos sąlygų. Pradedamos bei vystydamos veiklą Lietuvoje įmonės dažnai susiduria su darbuotojų, personalo atrankos, įdarbinimo poreikiu, kyla su tuo susiję klausimai. 

Darbuotojų paieška, atranka pasidarė ypač aktuali Lietuvos verslininkams užsieniečiams, planuojantiems kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, užsieniečiui, įmonės akcininkui, dalyviui norint kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo, reikia, kad jam priklausanti ar valdoma įmonė be kitų reikalavimų, tokių kaip veiklos vykdymo ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki dokumentų pateikimo leidimui laikinai gyventi Lietuvoje gauti, nuosavo kapitalo, investicijų dydžio reikalavimų (nuosavas kapitalas turi būti ne mažiau kap 28 000 Eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 Eurų užsieniečio investuotos lėšos), atitiktų darbo vietų įmonėje sukūrimo reikalavimą, t. y. įmonėje pilnu etatu turi dirbti ne mažiau kaip 3 Lietuvos piliečiai arba nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai. Darbuotojams turėtų būti mokama ne mažesnė nei minimali alga, kuri šiuo metu Lietuvoje yra 300 Eurų per mėnesį. Kasmėnesiniai mokesčiai nuo minimalios darbuotojo algos sudaro apie 150 Eurų.

Atrinkus tinkamą kandidatą, su juo sudaroma darbo sutartis, pasirašomi kiti būtini įdarbinimo dokumentai, gaunami reikiami dokumentai, pažymos, apie asmens įdarbinimą ne vėliau kaip prieš dieną iki asmens darbo pradžios pranešama Sodrai (Valstybinio sodialinio draudimo forndo valdyba). Pagal Lietuvos teisės aktus asmens darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę. Dienos darbo trukmė negali būti ilgesnė kaip 8 darbo valandos. Darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, negali viršyti 48 valandų per savaitę.

Atsižvelgdami į savo klientų poreikius, padedame rasti, atrinkti tinkamus darbuotojus pagal kliento pateiktus kriterijus, parengiame reikiamus įdarbinimo dokumentus, pranešame nustatytais terminais apie darbuotojo įdarbinimą kompetentingai valstybinei institucijai Sodrai, konsultuojame darbo teisės klausimais, teikiame kitas, su tuo susijusias, paslaugas.

Prenumerata