+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Sutuoktinio (vyro, žmonos) pilietybė

Sutuoktinio (vyro, žmonos) pilietybė

Vis daugėjant mišrių santuokų skaičiui, kai Lietuvos piliečiai veda ar išteka už užsienio piliečių, aktualesnis tampa ir sutuoktinių dvigubos pilietybės klausimas bei sutuoktinio, Lietuvos piliečio vyro ar žmonos, Lietuvos pilietybės įgijimo galimybės.

Kai santuoka sudaroma su Lietuvos piliečiu, asmuo, Lietuvos piliečio vyras ar žmona užsienietis, Lietuvos pilietybę gali įgyti po 7 metų nuolatinio gyvenimo su Lietuvos piliečiu Lietuvoje.

Po 7 metų nuolatinio gyvenimo Lietuvoje Lietuvos piliečio žmona arba vyras gali kreiptis dėl Lietuvos pilietybės įgijimo. 
Tam tikrais atvejais Lietuvos piliečio žmona arba vyras dėl Lietuvos pilietybės įgijimo gali kreiptis ir anksčiau šio termino, pavyždžiui, prašymą dėl Lietuvos pilietybės įgijimo Lietuvos piliečio žmona arba vyras gali pateikti po 5 metų, jei santuoka sudaryta su tremtiniu, politiniu kaliniu ar jų vaiku, gimusiu tremtyje, arba jei užsienietis ne mažiau kaip 1 metus nuolat Lietuvoje pragyveno su sutuoktiniu, Lietuvos piliečiu, kuris mirė.

Nuolatinis asmens gyvenimas Lietuvoje pripažįstamas tuomet, kai asmuo nepalieka Lietuvos daugiau kaip 6 mėnesiams per metus.

Lietuvos pliečio sutuoktinis, norintis įgyti Lietuvos pilietybę be kitų įstatyme nustatytų reikalavimų turėtų išlaikyti lietuvių kalbos ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzaminą.

Daugiau informacijos apie lietuvių kalbos ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzsminą galite rasti: www.upc.smm.lt, Ugdymo plėtros centras, D. Katkaus g. 44, Vilnius, tel. 00370 5 275 2362.

Prieš pateikiant dokumentus Lietuvos pilietybei įgyti, reikiami dokumentai turėtų būti išversti į lietuvių kalbą, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai legalizuoti arba patvirtinti Apostille.

Dokumentai, kuriuos reiktų pateikti, norint įgyti Lietuvos pilietybę natūralizacijos tvarka, sudarius santuoką su Lietuvos piliečiu: 
1. Prašymas, surašytas lietuvių kalba;
2. Pasas; 
3. Sutuoktinio, Lietuvos piliečio, pasas;
4. Santuokos liudijimas; 
5. Dokumentas, patvirtinantis teisę nuolat gyventi Lietuvoje;
6. Dokumentai, patvirtinantys, kad su sutuoktiniu, Lietuvos piliečiu, nuolat gyvenote Lietuvoje reikalaujamą laikotarpį; 
7. Dokumentai, patvirtinantys, kad išlaikėte lietuvių kalbos ir Lietuvos Konstitucijos pagrindų egzaminą; 
8. Dokumentai, patvirtinantys, kad neturite kitos valstybės pilietybės arba, kad jos neteksite, įgiję Lietuvos pilietybę, arba pareiškimas, kad atsisakysite užsienio valstybės pilietybės;
9. Pažyma dėl teistumo; 
10. Tam tikrais atvejais dokumentai, patvirtinantys, kad sutuoktinis tremtinys, politinis kalinys ar šių asmenų vaikas, gimęs tremtyje, arba dokumentai, patvirtinantys sutuoktinio mirtį.

Dokumentai pateikiami teritorinei policijos įstaigai pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą.

Kai Lietuvos pilietis sudaro santuoką su užsienio piliečiu, užsienio valstybės pilietybė jam gali būti suteikta automatiškai arba pilietybės įgijimui iš asmens reikalaujama atlikti tam tikrus veiksmus (pateikti prašymą, kitus dokumentus ir pan.). Tuo atveju, jei asmeniui, Lietuvos piliečiui, sudariusiam santuoką su užsieniečiu, užsienio valstybės pilietybė buvo suteikta automatiškai (tokia praktika dažniausiai pasitaiko Islamo valstybėse), asmuo turi teisę turėti dvi pilietybes, Lietuvos ir užsienio valstybės pilietybę, kurią įgijo automatiškai, sudaręs santuoką su užsienio valstybės piliečiu. Tuo atveju, jei užsienio valstybės pilietybei įgyti iš asmens reikalaujama atlikti tam tikrus papildomus veiksmus ir vien santuokos sudarymo fakto nepakanka, asmuo, įgijęs kitos valstybės pilietybę, Lietuvos pilietybės netektų. Šiuo atveju dviguba sutuoktinio pilietybė negalima (išskyrus atvejus, kai dviguba pilietybė galima kitais pagrindais).

Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime. 

 

MIGRATION LAW CENTER 

 

Prenumerata