+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas

Teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas

Teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas

Teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis faktų, sudarančių Lietuvos pilietybės atkūrimo pagrindą, būvimą ir suteikiantis asmeniui teisę atkurti Lietuvos pilietybę. Šis dokumentas palengvina Lietuvos pilietybės atkūrimo procesą ir yra išduodamas neterminuotam laikui, todėl šį pažymėjimą gavęs asmuo dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo gali kreiptis ir jam išduotu pažymėjimu pasinaudoti per neribotą laiką.

Teisę atkurti Lietuvos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas išduodamas asmeniui, kuris pagal Lietuvos teisės aktus gali kreiptis dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo, yra tam pagrindas. Dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo gali kreiptis asmenys, kurie turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15 arba asmens, turėjusio Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15, palikuonys, t. y. asmenys, kurių tėvai, seneliai ar proseneliai turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15.

Lietuvos pilietybės turėjimą iki 1940 06 15 gali patvirtinti šie dokumentai: 
1. Lietuvos pasai, išduoti iki 1940 06 15;
2. Dokumentai, patvirtinantys asmens tarnybą Lietuvos armijoje ar valstybės tarnyboje;
3. Gimimo liudijimai ar kiti dokumentai, kuriuose nurodoma Lietuvos pilietybė;
4. Liudijimai, išduoti iki 1940 06 15 Lietuvoje, arba liudijimai, išduoti pagal dokumentus, išduotus iki 1940 06 15.

Jeigu aukščiau nurodytų dokumentų nėra, dokumentai dėl mokymosi, darbo, gyvenimo Lietuvoje iki 1940 06 15, kiti dokumentai.

Norint kreiptis dėl pažymėjimo, patvirtinančio teisę atkurti Lietuvos pilietybę, išdavimo turi būti surinkti reikiami dokumentai. Jei reikia, pateiktos užklausos Lietuvos archyvams ar kitoms institucijoms. Ne lietuvių kalba surašyti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, dokumentų kopijos patvirtintos notaro. Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti Apostille, jei Lietuvos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
Dokumentai pateikiami Lietuvos diplomatinėje atstovybėje arba konsulinėje įstaigoje užsienyje arba Migracijos departamente ar Migracijos tarnyboje Lietuvoje.

Pateikiami dokumentai: 
1. Prašymas, surašytas lietuvių kalba; 
2. Pasas; 
3. Dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15; arba
4. Dokumentai, patvirtinsntys, kad asmens tėvai, seneliai ar proseneliai turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 06 15; 
5. Giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai; 
6. Vardo ir pavardės pakeitimą patvirtinantys dokumentai, jei šie asmens duomenys buvo keisti; 
7. 2 asmens nuotraukos (40 x 60 mm).

Migracijos departamento sprendimas dėl pažymėjimo, patvirtinančio asmens teisę atkurti Lietuvos pilietybę, išdavimo priimamas per 6 menesius nuo dokumentų gavimo Migracijos departamente dienos.

Pažymėjimą, patvirtinantį asmens teisę atkurti Lietuvos pilietybę, asmuo gali atsiimti Lietuvos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienyje, taip pat Migracijos departamente ar Migracijos tarnyboje.

 

Skaityti daugiau:

Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas bei jo išdavimas

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas - pagrindas metinei daugkartinei Šengeno vizai išduoti (išduoda nemokamai)

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas ir jo išdavimas

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas

Dviguba pilietybė
Lietuvos pilietybės suteikimas supaprastinta tvarka
Lietuvos pilietybės atkūrimas

Vaiko pilietybė
Vaikų dviguba pilietybė
Sutuoktinio (vyro, žmonos) pilietybė
Lietuvos pilietybė pagal kilmę
Lietuvos pilietybė, kai protėviai lietuviai. Lietuvos pilietybė lietuvių palikuoniams
Lietuvos pilietybė represuotiems iš Lietuvos. Dviguba pilietybė Lietuvoje
Lietuvos pilietybė. Lietuvos pilietybės atkūrimas, neatsisakant nuo turimos (Dviguba pilietybė)
Lietuvos pasas. Išdavimo tvarka ir terminai
Dvigubos pilietybės išsaugojimas, išvykus iš Lietuvos po 1990 03 11
Priesaika Lietuvos Respublikai
Lietuvos pilietybės atkūrimas ir tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Karinė tarnyba Lietuvoje
Lietuvos pilietybės atkūrimui būtina išlaikyti Lietuvos pilietybę 1940 06 15
Žydai (litvakai) bei kiti išeiviai, išvykę iš Lietuvos tarpukariu, taip pat jų palikuonys galės atkurti Lietuvos pilietybę, įgyti dvigubą pilietybę be biurokratinių kliūčių 

 

 

Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime. 

 

Prenumerata