+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas bei jo išdavimas

Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas bei jo išdavimas

Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas bei jo išdavimas

Kiekvienas asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. turėjęs Lietuvos Respublikos pilietybę bei tokio asmens palikuonys, kurie nėra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę. Ši teisė nėra ribojama laiko atžvilgiu, be to atkurti pilietybę gali asmuo neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje jis gyvena. Šią teisę patvirtina nuo 2013 m. sausio 1 d. Migracijos departamento išduodami teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys pažymėjimai. Šie pažymėjimai pakeitė anksčiau išduodamus Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimus.

Asmuo, norintis gauti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą, turi pateikti nustatytos formos prašymą, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; dokumentus, patvirtinančius, kad iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę arba yra asmens, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę, palikuonis (Lietuvos Respublikos vidaus ar užsienio pasai, dokumentai, liudijantys asmens tarnybą Lietuvos Respublikos kariuomenėje ar darbą valstybės tarnyboje; gimimo liudijimai, kiti dokumentai, kurie nurodo Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimą bei kita) bei įrodyti giminystės ryšį su šiuo asmeniu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro. Jei dokumentai yra išduoti užsienio valstybės institucijose, jie turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, be to būtinas vertimas į lietuvių kalbą.

Dokumentai pateikiami Lietuvos Respublikos Migracijos departamentui arba per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, jei asmuo gyvena užsienyje, jei asmuo gyvena Lietuvos Respublikoje – per teritorinę policijos įstaigą pagal asmens gyvenamąją vietą.

Prašymas išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą yra išnagrinėjamas ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo Migracijos departamente dienos, o jeigu asmuo pažymėjimą keičia – ne vėliau kaip per 1 mėnesį. Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas išduodamas neribotam laikui. Šis pažymėjimas palengvina Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo procesą, nes nebereikia įrodinėti giminystės ryšio su asmeniu, turėjusi Lietuvos Respublikos pilietybę. Siekiant atkurti pilietybę šio pažymėjimo pagrindu, galioja bendra tvarka dėl užsienio pilietybės atsisakymo. Asmenys turi atsisakyti užsienio valstybės pilietybės, išskyrus atvejus, kai atitinka Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo numatytus atvejus, suteikiančius teisę turėti dvigubą pilietybę. Atkūrus Lietuvos Respublikos pilietybę, pagal šiuo metu galiojančią tvarką nereikia prisiekti Lietuvos Respublikai, sprendimas dėl pilietybės atkūrimo patvirtina pilietybės turėjimą.

Migracijos departamento duomenimis 2014 metais buvo išduoti 157 pažymėjimai, patvirtinantys teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę. Palyginti su 2013 metų statistika, tokių pažymėjimų buvo išduota 2,1 karto daugiau. Daugiausiai šių pažymėjimų buvo išduota Rusijos Federacijos bei Baltarusijos Respublikos piliečiams.MIGRATION LAW CENTER

 


Jei turite klausimų dėl Lietuvos pilietybės ar Jums reikia daugiau informacijos ar pagalbos, prašom kreiptis el. paštu: info@migration.lt arba tel.: + 370 6 1861886. Mielai Jums padėsime.

Prenumerata