+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png
  • Pradžia
  • 2022 03 01 Ukrainos piliečių imigracija į Lietuvą. Leidimo gyventi išdavimas Ukrainos piliečiams Lietuvoje

Ukrainos piliečių imigracija į Lietuvą. Leidimo gyventi išdavimas Ukrainos piliečiams Lietuvoje

Ukrainos piliečių imigracija į Lietuvą. Leidimo gyventi išdavimas Ukrainos piliečiams Lietuvoje

Nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas, kuriuo remiantis Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems nuo karo ir atvykusiems į Lietuvą, bus taikomos palengvintos migracijos sąlygos, norintiems gyventi ir dirbti Lietuvoje.

Visų pirma, Ukrainos piliečiai, atvykę į Lietuvą, turėtų užsiregistruoti paskirtame registracijos centre – Alytuje, Pramonės g. 1B, Marijampolėje, Parko g. 9., Vilniuje, Minties g. 3 ar Klaipėdoje, Paryžiaus Komunos g. 16A (jei neturi, kur apsistoti Lietuvoje) arba bet kuriame migracijos skyriuje (jei jau turi kur apsistoti Lietuvoje).

Užsiregistravę Ukrainos piliečiai gaus specialų registracijos pažymėjimą. Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams, taip pat asmenims be pilietybės, kurie gyveno Ukrainoje ir turėjo išvykti dėl karo, net ir neturintiems su savimi galiojančio paso, gali būti išduotas Lietuvos užsieniečio registracijos pažymėjimas, kol bus išspręstas jų teisinis statusas Lietuvoje. Taip pat gali buti suteiktas apgyvendinimas, maitinimas, medicininė priežiūra.


Rezidavimo Lietuvoje galimybės

Po registracijos tolesniam gyvenimui Lietuvoje Ukrainos piliečiai gali kreiptis dėl šių dokumentų:
- Leidimas laikinai gyventi dėl humanitarinių priežasčių, kuris gali būti išduodamas 1 metams. (teisinis tokio leidimo gyventi pagrindas yra ne prieglobstis, bet negalėjimas grįžti į kilmės šalį dėl humanitarinių priežasčių);
- Nacionalinė viza D humanitariniu pagrindu (išduodama 1 metams ir ją gali gauti tik biometrinius pasus turintys asmenys).

Kreipdamiesi dėl vizų ar leidimo gyventi, Ukrainos piliečiai neprivalės turėti galiojančio paso, sveikatos draudimo ar kitų dokumentų, paprastai suteikiančių teisę atvykti į Lietuvą. Mokestis už vizą ar leidimą gyventi nebus taikomas.


Įsidarbinimas Lietuvoje

Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys be pilietybės, gyvenantys Ukrainoje, bet pasitraukę į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, gali naudotis palengvintomis įdarbinimo Lietuvoje sąlygomis.

Ukrainos piliečiai, užsiregistravę po atvykimo į Lietuvą, gali pradėti dirbti iš karto Lietuvoje be reikalavimo gauti leidimą dirbti, jei:
- vis dar galioja bevizis režimas arba turi galiojančią Šengeno vizą;
- turi leidimą laikinai gyventi dėl humanitarinių priežasčių;
- turi nacionalinę (D) vizą, išduotą dėl humanitarinių priežasčių.

Be to, ukrainiečiai gali prašyti leidimo laikinai gyventi darbo pagrindu arba ES mėlynosios kortelės (leidimas laikinai gyventi aukštos kvalifikacijos darbui, išduodamas iki 3 metų) ir yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams.

Asmenys, pasirinkę pateikti prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje, turi teisę dirbti nuo prašymo užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos (anksčiau tokia teisė buvo tik po 6 mėnesių).

Pažymėtina, kad atvykę ir gavę leidimą laikinai gyventi humanitarinio statuso pagrindu, Ukrainos piliečiai gali registruotis kaip savarankiškai dirbantys asmenys Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir gauti individualios veiklos pažymėjimą.

 

MIGRATION LAW CENTER 

Prenumerata