+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Užsieniečių darbas Lietuvoje

Užsieniečių darbas Lietuvoje

Siekiant Lietuvoje įdarbinti užsienio valstybių piliečius iš trečiųjų šalių yra būtina gauti dokumentus, suteikiančius užsienio valstybės piliečiui teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje. Dėl dokumentų išdavimo kreipiamasi į teritorinę darbo biržą, Migracijos departamentą, kitas kompetentingas valstybines institucijas. Būtinų dokumentų sąrašas ir jų gavimo tvarka skiriasi, priklausomai nuo to, kokios kvalifikacijos asmenį planuojama įdarbinti, paskiriamo jam darbo užmokesčio dydžio bei kitų aplinkybių.

Norint įdarbinti kvalifikuotą specialistą iš užsienio, pirmiausiai privaloma atlikti kandidato į laisvą darbo vietą paiešką Lietuvoje. Prieš kreipiantis į Darbo biržą dėl leidimo dirbti arba Darbo biržos sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams išdavimo yra skelbiama laisva darbo vieta Lietuvos įmonėje. Jei per skelbimo galiojimo terminą (laisva darbo vieta turi būti skelbiama ne mažiau kaip 5 darbo dienas) reikiamo kandidato Lietuvoje rasti nepavyksta, teikiami dokumentai Darbo biržai dėl aukščiau nurodytų dokumentų išdavimo. Gavus leidimą dirbti, asmuo gali kreiptis dėl nacionalinės vizos D išdavimo. Gavęs nacionalinę vizą D, jis gali gyventi ir dirbti Lietuvoje iki 1 metų. Po 1 metų kreipiamasi dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo. Darbo biržai priėmus sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams, užsienietis gali kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo. Sprendimo dėl leidimo gyventi Lietuvoje priėmimo terminas – iki 2-4 mėnesių. Sprendimo dėl nacionalinės vizos D priėmimo terminas – iki 15 dienų.

Jei planuojama įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistą, kuriam paskirtas atlyginimas bus ne mažesnis nei 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutiniai paskelbti šalies ūkio darbuotojų vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai, privaloma kreiptis į Darbo biržą dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams išdavimo. Prieš kreipiantis į Darbo biržą turi būti atlikta reikiamo specialisto paieška Lietuvoje. Pripažintas aukštojo mokslo diplomas. Neradus reikiamo kandidato, teikiami dokumentai Darbo biržai minėtam sprendimui gauti. Pabaigus procedūrą Darbo biržoje, kreipiamasi į kompetentingas institucijas dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo. Užsieniečiui yra išduodama „Mėlynoji kortelė“ (BLUE CARD).

Jei planuojama įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistą, kurių trūksta Lietuvoje, arba, kuriam paskirtas atlyginimas bus ne mažesnis nei 3 Lietuvos statistikos departamento paskutiniai paskelbti šalies ūkio darbuotojų vidutiniai mėnesiniai bruto darbo užmokesčiai, užsienietis turi teisę supaprastinta tvarka gauti Mėlynąją kortelę (BLUE CARD) (nereikia kreiptis į Darbo biržą).

Visas įdarbinimo procedūras inicijuoja darbdavys. Taigi, užsienio valstybės pilietis visų pirma privalo susirasti darbo vietą, tik tada gali būti pradėta įdarbinimo procedūrą.

Pažymėtina, kad darbdavys, įdarbindamas asmenį iš trečiosios šalies, prisiima tam tikrus įsipareigojimus. Be kitų įsipareigojimų darbdavys, įdarbinęs užsienio pilietį, privalo pateikti atitinkamus dokumentus kompetentingoms institucijoms. Be to, darbdavys įsipareigoja kompensuoti visas galimas išlaidas, susijusias su įdarbinto užsieniečio paieška bei išsiuntimu iš Lietuvos teritorijos, jeigu užsienietis imtų slapstytis ar pabėgtų į kitą Europos Sąjungos šalį.

Prenumerata