+ 370 6 1861886 ico_4.png
info@migration.lt ico_5.png

Vairuotojo pažymėjimas

Vairuotojo pažymėjimas

Užsienietis, trečiosios valstybės pilietis, atvykęs gyventi į Lietuvą, gali vairuoti automobilį Lietuvoje su užsienio valstybėje išduotu vairuotojo pažymėjimu iki pusės metų, nekeičiant turimo vairuotojo pažymėjimo. Jei valstybė, išdavusi vairuotojo pažymėjimą nėra prisijungusi prie 1968 11 08 Vienos konvencijos, būtina turėti nacionalinį bei tarptautinį vairuotojo pažymėjimą. Po pusės metų užsienietis turimą vairuotojo pažymėjimą privalo pakeisti į lietuvišką vairuotojo pažymėjimą. Lietuvoje yra išduodami nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai, t. y. Europos Sąjungos modelio vairuotojo pažymėjimai, kurie yra kortelės formos. Su šiuo vairuotojo pažymėjimu asmuo galės vairuoti Europos ekonominės erdvės valstybėse bei ne Europos ekonominės erdvės valstybėse, kurios yra prisijungusios prie 1968 11 08 Vienos Konvencijos. Norėdamas pakeisti turimą vairuotojo pažymėjimą į Lietuvos nacionalinį vairuotojo pažymėjimą, asmuo turi išlaikyti teorijos ir vairavimo praktikos egzaminą. Egzaminas gali būti vykdomas rusų ir anglų kalba. Praktikos egzaminas laikomas, vairuojant aukščiausios kategorijos transporto priemonę, kokią asmo turėjo pagal keičiamą vairuotojo pažymėjimą.

Jeigu vairuotojo pažymėjimas yra išduotas Europos Sąjungos šalyje, tai jis galioja visuose Europos Sąjungos šalyse. Vairuotojo pažymėjimas su kategorijomis: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE pripažįstamas kitose Europos Sąjungos šalyse, dėl šios priežasties dažniausiai keisti vairuotojo pažymėjimo nereikia. Juo galima naudotis, jeigu: nėra pasibaigęs galiojimo laikas (dažniausiai Europos Sąjungos šalyse vairuotojo pažymėjimas galioja 10-15 metų); asmuo yra sulaukęs tam tikro amžiaus, nuo kurio yra išduodamas vairuotojo pažymėjimas, leidžiantis vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę; šalis, išdavusi vairuotojo pažymėjimą, nėra ji atšaukusi ir nėra sustabdytas nei apribotas jo galiojimo laikas. Dauguma Europos Sąjungos šalių suteikia teisę vairuoti nuo 18 metų, bet jeigu asmuo yra jaunesnis, tai jo vairuotojo pažymėjimas negalios toje šalyje, kurioje yra nustatyta 18 metų riba.

Europos Sąjungos piliečiams yra suteikiama galimybė pakeisti vairuotojo pažymėjimą į tos šalies, kurioje tuo metu jie gyvena, bet nėra privaloma tai daryti, išskyrus tam tikrus atvejus, kai to reikalauja šalis. Jeigu asmuo pageidauja pakeisti savo vairuotojo pažymėjimą į tos šalies, kurioje gyvena, jis turėtu įrodyti, kad yra šalies gyventojas bei atitinka keliamus reikalavimus vairuotojo pažymėjimui gauti. Tokiu atveju valdžios institucijos kreipsis į asmens ankstesnės gyvenamosios vietos šalies institucijas tam, kad jos patikrintų ar asmens vairuotojo pažymėjimui nebuvo taikyti apribojimai.

Privalomas keitimas yra būtinas tada, kai: po 2 metų nuo tos dienos, kai gyvenamoji vieta kitoje šalyje tapo asmens įprasta gyvenamąja vieta, jeigu asmens vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas ribotas; jei gyvenamojoje šalyje asmuo pažeidė kelių eismo taisykles; jeigu po persikėlimo į kitą Europos Sąjungos šalį vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikas baigėsi.

Prenumerata